Aktuální legislativa ve verzi 199

redakce 3 minuty 13. 12. 2021
Novinky
Nový rok klepe na dveře a s ním i obvyklá nadílka změn, které jsou nutné pro to, aby vaše účetnictví a personalistika fungovaly v souladu se zákonem. Abyste mohli vše v klidu zpracovat, rozhodli jsme se letos počkat s vydáním nové verze prpgramu a uvolnit pro vás zmíněné změny ještě v rámci stávající verze č. 199.
Co je tedy zahrnuto v aktualizaci, kterou najdete ještě před Vánoci ke stažení na klientském portálu?

Druhý rok po sobě jsou nejvýraznější změny v oblasti personalistiky. Proto pro vás také chystáme na leden školení, kde se o nich dozvíte více. Jejich stručný seznam je zde:
 • Nová výše minimální mzdy a zaručené mzdy.
 • Příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí.
 • Nárok na měsíční daňový bonus bude mít zaměstnanec, který dosáhne v roce 2022 měsíčního příjmu alespoň ve výši 8100 Kč nebo vyššího.
 • Sleva na dani za umístění dítěte ve výši 16200 Kč za každé vyživované dítě.
 • Nové vzory tiskopisů k dani z příjmů ze závislé činnosti a k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021 a pro zdaňovací období 2022.
 • Nové redukční hranice pro účely výpočtu náhrady mzdy.
 • Daň z příjmu ze závislé činnosti. V roce 2022 bude sazba 15% použita u příjmů do částky 1 867 728 Kč a nad tuto hranici se použije sazba daně 23%. Sazba daně 15% u záloh se použije u příjmu do 155 644 Kč a nad tuto hranici se uplatní sazba daně 23%.
 • Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na SZ ve výši 1 867 728 Kč.
 • Prodlužuje se doba otcovské z jednoho na dva týdny.
 • Změny v provádění srážek ze mzdy.
 • Průměrná mzda za I. až III. čtvrtletí 2021 pro plnění povinného podílu osob se ZP.
 • Hromadný přepočet dovolené na konci roku, porovnání původních nároků se skutečností dle odpracované doby, změn úvazků, absencí, náhradních dob apod., zobrazení seznamu rozdílů s možností přepisu dovolených nově vypočtenými hodnotami.
Co se týče účetnictví, důležité změny byly zapracovány dříve. Např. ve verzi 199.118 je změněné daňové přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1. 10. 2021. Podrobné informace jsou ke stažení zde.

Proč jsme nezveřejnili rovnou verzi č. 201 a místo toho "oprašujeme" tu stávající? Je to z toho důvodu, že verze č. 201, kterou již intenzivně testujeme, bude obsahovat řadu vylepšení zejména v browserech. Novinky chceme našim zákazníkům představit v klidu a bez tlaku na rychlou instalaci. Sledujte náš blog, brzy vám prozradíme více.

Další blogové příspěvky