Druhý displej k terminálu pro výdej stravy

redakce 2 minuty 30. 11. 2021
Novinky
Nově nabízíme možnost doplnění stávajícího terminálu pro výdej stravy o druhý displej pro strávníka. Je to pro případ, že má být displej umístěn poblíž hlavního terminálu, např. ze zadní strany terminálu nebo hned za stěnou. Druhý diplej je rozšířením hlavního dipleje a nevyžaduje softwarovou podporu.
Terminály řady TM120S se umisťují do výdejního okénka. Strávník se identifikuje např. přiložením čipové karty a na terminálu se obsluze výdeje zobrazí číslo jídla a doplňkové informace. Po 10 s se obsluze ukáže přehled všech zbývajících jídel.

Doplňkový displej slouží především k tomu, aby se stručné informace zobrazily také strávníkovi. Bez doplňkového displeje totiž strávník vidí pouze zadní stranu terminálu s optickou signalizací identifikační karty.Technická dokumentace je ke stažení zde.

Pro více infomací se obraťte na svého obchodníka nebo nám napište na obchod@vision.cz.
 

Další blogové příspěvky