Evidence testů na covid-19 v informačním systému Vision ERP

redakce 2 minuty 22. 03. 2021
Tipy pro uživatele
Stačila drobná úprava a Vision ERP je připraven na novou povinnost zaměstnavatelů. Výsledky testů můžete přidávat jednotlivě nebo pro více pracovníků najednou. Máte tak přehled o výsledcích testů přímo v systému.

Využití stávající agendy

Jednou z funkcí modulu Personalistika je také Evidence prohlídek, která běžně slouží především k vedení přehledu o vstupních a periodických lékařských prohlídkách zaměstnanců.
Stejným způsobem zde lze evidovat v osobní kartě zaměstnance také testy na covid, stačí do číselníku s názvy prohlídek přidat novou položku, kterou nazvete např. Covid - test. Rovněž je třeba zvolit potřebný interval opakování.Výhodou je možnost zaznamenat testy u vyššího počtu zaměstnanců v jednom kroku.Po uložení záznamu jako "plánované prohlídky" se automaticky naplánuje termín dalšího testování podle aktuálně zadaných údajů a zvoleného intervalu opakování.

Přehled o testech v mobilu nebo tabletu

Uživatelé Vision Mobile, kteří mají licenci pro modul Personalistika, si mohou nechat přidat na plochu přehled o provedených testech a počtech pozitivních a negativních výsledků testování.

Další blogové příspěvky