Rychlý kvíz: je Vaše firma zralá na ERP systém?

Petra Batók 2 minuty 08. 07. 2024
ERP systémy
ERP systém může být páteří firmy, která umožní její bezpečný a trvalý růst. Jak poznat, že firma už potřebuje podporu kvalitního softwaru a kdy to ještě může počkat? Pokud na většinu následujících otázek odpovíte "na první dobrou" ano, tak nastal ten správný čas začít hledat nejvhodnější systém.

1. Roste vaše firma a je obtížné sledovat a řídit různé agendy a procesy pomocí stávajících nástrojů?

Víte o aktuálním stavu zakázek, jejich ziskovosti, počtu nezaplacených faktur po termínu a stavu firemních účtů, aniž by bylo nutné někomu zavolat?  V ERP systému máte tyto informace na několik kliknutí, ve vision ERP na aktivní ploše dokonce i bez klikání!

2. Máte problémy s efektivním řízením zásob a skladových zásob?

Propojení skladů s objednávkami a výdejkami, automatické rezervace pro výrobu nebo efektivní prácese zbytky; právě ERP systém zajistí naprostý přehled o vašem skladu.

3. Jsou vaše finanční procesy a účetnictví neefektivní a náchylné k chybám?

I v účetnictví může automatizace s ERP systémem přinést menší chybovost a větší efektivitu. Napojení na systémy státní správy i možnosti vytěžování dokumentů přinášejí nové možnosti a naprostý přehled.

4. Máte potíže se sledováním zákaznických objednávek a jejich vyřizováním?

ERP systémy automatizují správu objednávek od přijetí až po dodání, zlepšují sledování a plnění objednávek. Vše můžete sledovat on-line od svého počítače nebo tabletu.

5. Trpíte nedostatkem přesných a aktuálních dat pro rozhodování?

Aktuální data byste měli mít vždy po ruce, jen tak se můžete správně rozhodovat. V ERP systému si nastavíte individuálně, které informace vás zajímají, a budete je mít vždy po ruce.

6. Je vaše řízení lidských zdrojů a mzdová agenda neefektivní a časově náročná?

ERP systémy automatizují HR procesy, včetně správy zaměstnanců a mzdového účetnictví. Z vrátnice a z výroby jdou data rovnou do mezd.

7. Máte problémy s dodržováním regulačních požadavků a standardů?

ERP systémy pomáhají zajistit dodržování předpisů a standardů díky centralizované správě dokumentů a procesů. Např. Vision ERP je přímo přizpůsoben pro směrnice ISO 2009 a další.

8. Je vaše komunikace a spolupráce mezi odděleními omezená a neefektivní?

ERP systémy podporují lepší komunikaci a spolupráci tím, že poskytují jednotnou platformu pro sdílení informací. Veškerá data je třeba zadat jen jednou a systém je automaticky propíše do všech potřebných agend.

9. Máte problémy s plánováním a řízením výroby?

ERP systémy optimalizují výrobní procesy, zlepšují plánování a řízení výroby a snižují výrobní náklady. Umožňují identifikovat úzká místa a aktivně upozorňují na nepravidelnosti.

10. Jsou vaše stávající systémy roztříštěné a špatně integrované?

ERP systémy integrují různé funkce a procesy do jednoho systému, čímž eliminují roztříštěnost a zvyšují efektivitu. V případě potřeby se na ERP systém napojí jakýkoliv specializovaný software, se kterým si ERP může vyměňovat data.

Pokud na většinu těchto otázek odpovíte "ano", může být pro vaši firmu ERP systém velmi užitečný. Pomůže centralizovat a zefektivnit veškeré vaše procesy, což povede k lepšímu řízení a růstu firmy.
Vision ERP je modulární systém, což umožňuje doplňovat jednotlivé funkcionality postupně tak, aby to vyhovovalo časovým a finančním možnostem každé firmy. Systém je možné pořídit formou nákupu i pronájmu, provozovat ho můžete v cloudu nebo na vlastní infrastruktuře. 

Další blogové příspěvky