Legislativní změny se promítnou do verze č. 201

redakce 3 minuty 24. 01. 2023
Novinky
Jako každý rok řešíme zařazení legislativních změn zejména do agendy účetnictví a personalistiky. Níže najdete aktuální přehled chystaných změn. U řady z nich není jisté, kdy a zda vůbec vejdou v platnost, v systému je ale máme nachystané.
Protože nedochází k hlubším zásahům systému, promítnou se nově schválená pravidla včas do stávající verze č. 201. Starší verze již po Novém roce nebudou v souladu s legislativou.


Změny v účetnictví

 • EET: zrušení elektronické evidence služeb schválil parlament. V systému si nově budete moci zvolit, jestli chcete EET využívat, nebo ne.
 • Změny budou také v mimořádných odpisech.
 • Byl zveřejněn Daňový balíček 2023. Limit pro registraci k DPH je nově 2 000 000 Kč.

TIP: stáhněte si návod na ukončení roku 2022 v účetnictví.

Silniční daň

Ve vykazování silniční daně pro rok 2022 došlo k několika zásadním změnám. Jsou to změny sazeb, nové sazby pro některé typy vozidel, jiný výpočet slev apod. Vzhledem k těmto změnám a k tomu, že relevantní formulář na EPO byl k dispozici až k 1. 1. 2023, byly nutné rozsáhlejší úpravy programu.
Ke správnému vytvoření přiznání k silniční dani je nyní třeba:

1. Aktualizovat Vision nejméně na verzi 3_0_42_0623_db201 / 201.336

2. Vzhledem k tomu, že slevy na dani jsou nyní počítány podle počtu dnů vozidla v provozu (par. 12 zákona o dani silniční), je třeba na kartách vozidel podléhajících dani tento údaj doplnit (záložka "Identifikace", pole "Počet jízd").

3. Před spuštěním "Přiznání k silniční dani" provést přepočet sazeb daně - "Číselníky / Evidence vozidel / Zálohy a vyrovnání siln. daně / Přepočet hodnot".

4. Ve vhodnou dobu provést "Přiznání k silniční dani" pro rok 2022

Pozn:
Nyní se daň přiznává pouze na nákladní vozidla(N2,N3) a přívěsy (O) dle nových kategorií. Ty se transformují ze současných (1-9) na nové.

Mzdy a personalistika

 • Chystají se změny u daně z příjmů a srážkové daně, o podrobnostech budeme informovat. 
 • Od února 2023 vejde v platnost sleva na pojistném u zaměstnání s kratší pracovní dobou 8-30 hod. týdně a u zaměstnanců do 21 let věku.
 • Hovoří se o nutnosti přizpůsobení legislativy evropské směrnici Work-life balance, která se týká zejména rodičovské a pečovatelské dovolené. V našich zákonech to prozatím zapracováno není.
 • Po dohodě bude možné podávat výpovědi či uzavírat smlouvy se zaměstnancem digitálně.
 • Chystají se nově pravidla pro práci z domova. Zejména vznikne zaměstnavateli povinnost platit zaměstnancům náhrady - hodinový paušál za plyn, elektřinu, vodu a odpad. Zaměstnavatelé budou muset umožnit práci z domova těhotné zaměstnankyni, zaměstnanci pečujícímu o dítě mladší než 15 let nebo o osobu závislou na péči jiné osoby. Vše je zatím v legislativním procesu a není jisté, kdy nová pravidla vejdou v platnost.
 • Vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění: Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na SZ bude činit v roce 2023 48násobek průměrné mzdy, což je 1 935 552 Kč (40 324 x 48).
  Sledování maximálního vyměřovacího základu: pokud má zaměstnanec pouze jednoho zaměstnavatele, bude se pojistné odvádět až do doby, kdy zaměstnancův vyměřovací základ dosáhne částky 1 935 552 Kč. Potom se již pojistné na SZ odvádět nebude. Pokud má zaměstnanec více zaměstnavatelů, bude se u všech těchto zaměstnavatelů odvádět do doby, než dosáhne jeho vyměřovací základ u každého z nich částky 1 935 552 Kč. Po skončení roku požádá zaměstnanec o potvrzení úhrnu vyměřovacích základů své zaměstnavatele a, v případě překročení částky 48násobku průměrné mzdy, požádá o vrácení pojistného na SZ nad tuto hranici na OSSZ.
 • změna rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění: Účast na nemocenském pojištění bude od 1. 1. 2023 vznikat až při dosažení rozhodného příjmu 4000 Kč. Pokud bude příjem nižší než tato částka, nebude vznikat účast na NP. Zaměstnáním malého rozsahu (§ 7 odst. 1 zákona o NP) bude zaměstnání, ve kterém zaměstnanec nebude mít alespoň 4000 Kč nebo příjem nebyl vůbec sjednán.
Zatím neznáme podobu změn, které mohou nastat u minimální a zaručené mzdy či povinného podílu pracovníků se zdravotním postižením.
Analyzujeme tiskopisy pro FÚ a ČSSZ, abychom odhalili případné změny a zanesli je včas do systému. U tiskopisů FÚ jsme zatím odhalili změny v konkrétních tiskopisech MFin 25 5459/1 vzor 27, MFin 25 5490/1 vzor č. 22, MFin 25 5457/B vzor č. 3, MFin 25 5460/1 vzor č. 27, MFin 25 5460 vzor č. 31, MFin 25 5460/A vzor č. 10 a pracujeme na jejich zapracování.

Upozornění: Firmy Vision software s.r.o. a Vision spol. s r.o. mají do 1. 1. 2023 společné skupinové DIČ. Dejte si na to prosím pozor při zpracování faktur. Firmy, které po Novém roce přejdou na aktuální verzi Vision ERP, budou mít tuto změnu v systému již nastavenou automaticky. Více se dočtete v článku Nové DIČ pro skupinu Vision.

Další blogové příspěvky