Změnili jsme název i sídlo, ale jsme to stále my!

redakce 3 minuty 17. 06. 2022
Novinky
Změnili jsme jméno i sídlo firmy, ostatní údaje zůstávají stejné. Pro naše obchodní partnery se nic nemění, ani není potřeba uzavírat nové smlouvy či dodatky.

Změna č. 1: Přesun z Všechrom do Prahy

Chceme vám být blíž, proto jsme rozhodli o přesunu pobočky z Všechrom na pražský Chodov. Oficiální sídlo firmy bylo dosud právě ve Všechromech, a tak bylo třeba rozhodnout o nové adrese.

Změna č. 2: Nové sídlo v Olomouci

Přibližně ve stejné době jsme začali rekonstruovat objekt v ulici Střední novosadská v Olomouci, kam se přesuneme z Hodolanské zhruba na přelomu roku. Bylo tedy rozhodnuto, že oficiální sídlo bude v naší nové centrále na adrese Střední novosadská 16/32, Olomouc.
Stále zde ještě probíhá rekonstrukce, proto nás tam prosím zatím nehledejte. Pobočka Hodolanská 35 funguje bez omezení a ještě dlouho bude.

Změna číslo 3: Nyní jsme Vision software s.r.o.

S novou olomouckou adresou nám dosavadní název firmy Vision Praha s.r.o. přišel poněkud zavádějící. Zachovali jsme "Vision", protože stále je naším největším úkolem a potěšením pomáhat v plnění vašich vizí. Slovo "software" jsme přidali proto, aby bylo na první pohled vidět, čím se zabýváme.

Co změna znamená pro naše obchodní partnery?

Zůstává nám stejné IČ a DIČ. Máme stejné české vlastníky a ani tým se nezměnil. Není třeba upravovat stávající smlouvy, jen vás prosíme o uvádění nového názvu a sídla na nových dokladech a dokumentech. Moc vám za to děkujeme.

Nový název a sídlo společnosti od 17. 6. 2022:

Vision software s.r.o.
Střední novosadská 16/32
Nové Sady
779 00 Olomouc

Nová pobočka v Praze:

Vision software s.r.o.
Obrovského 418/5a
141 00 Praha 11 - Chodov

Korespondenční adresa v Olomouci:

Vision software s.r.o.
Hodolanská 35
772 00 Olomouc

Chcete si naše údaje změnit ve Vision ERP? Zde je návod:

  1. Najdete v číselníku firem Vision Praha s.r.o.

  2. Otevřete dialog.

  3. Zmáčknete tlačítko F4 a potvrdíte zobrazený dialog.

  4. Program najde nový záznam v Ares, který jen potvrdíte a formulář uložíte.

Další blogové příspěvky