OSS - prodej zboží na dálku

redakce 1 minuta 05. 08. 2021
Novinky
Pokud nejste registrovaní k DPH v těch státech EU, kam prodáváte zboží konečným spotřebitelům (neplátcům DPH), nebude možné od 1. 7. 2021 uplatňovat českou DPH, pokud překročíte limit stanovený zákonem. Jak v tomto případě postupovat? Podrobné informace získáte v článku a na chystaném webináři.
Změny vycházejí ze Směrnice rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty (poslední konsolidované znění). Česká legislativa k prodeji zboží na dálku (režim EU, dovozní režim, non EU režim) reaguje novelizací zákona o DPH (sněmovní tisk 867). Podrobnější informace najdete na webu finanční správy, nově i zde.

Aktuálně: podrobnosti ve Finančním zpravodaji

Možnosti platby upřesňuje právě vydaný Finanční zpravodaj, který si můžete stáhnout zde.

Pokud nejste registrovaní k DPH v těch státech EU, kam uskutečňujete prodej zboží na dálku konečným spotřebitelům, nebude možné od 1. 7. 2021 uplatňovat českou DPH, , pokud překročíte limit stanovený zákonem. Budete se muset registrovat buď k některému režimu prodeje zboží na dálku, nebo k DPH ve státech EU, kam zboží takto prodáváte. Mění se i limit obratu pro prodej zboží na dálku a nově se sčítá za všechny státy – viz navrhovaný § 8 sněmovního tisku 867.  

Na konci června Finanční správa vydala zprávu, že novela zákona o DPH (sněmovní tisk 867) nebyla dosud schválena a upozorňuje na možnost přímého účinku Směrnice Rady (EU) 2017/2455, Směrnice Rady (EU) 2019/1995, Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1109.

Týká se vás prodej zboží na dálku?

Nová verze Vision ERP č. 199, která tyto změny zohledňuje,již byla uvolněna. Podrobnosti vám sdělíme na chystaném webináři.

Zde se můžete přihlásit na webinář 14. 9. 2021.

Velmi nám pomůže, pokud nám dáte předem vědět, jestli se ve vaší firmě takto zboží odesílá. Zejména oceníme informaci, zda budete potřebovat naši součinnost, zvláště pak ve spolupráci s třetí stranou, pokud provozujete e-shop nebo jiné elektronické rozhraní pro tyto obchody.

Ano, týká se to i naší firmy.

Novou datovou strukturu pro podávání daňových přiznání v rámci One Stop Shop najdete nyní v „testovacím“ prostředí daňového portálu.

Ve Vision ERP jsme prozatím neimplementovali Non EU režim, nepředpokládáme, že bychom měli zákazníka, který by tento systém chtěl provozovat.

Další blogové příspěvky