Povinné uvádění recyklačních poplatků na prodejních dokladech

redakce 2 minuty 12. 04. 2021
ERP systémy

Automatizovali jsme evidenci recyklačních poplatků, které nyní musejí uvádět na dokladech nejen výrobci, ale také prodejci a dodavatelé elektrozařízení. Ty se propisují při příjmu zboží až do prodejních dokladů, a to v případě nákupu a prodeje zboží, které podléhá oddělenému uvádění SNC – recyklačních poplatků.

Změny v legislativě

Zákonem 542/2020 Sb. došlo ke změnám v uvádění recyklačních poplatků na prodejních dokladech (faktury, účtenky, prodejky, a podobně), a to i pro případ prodeje zboží od dodavatelů, kteří jsou povinni recyklační poplatky (SNC) na svých prodejních dokladech uvádět.

Vision ERP cca od roku 2001 obsahuje systém evidence SNC – recyklačních poplatků; tedy to, co je uvedeno v zákoně pod hlavou II – zpětný odběr, kdy výrobce či dovozce (kdo uvádí zboží na trh v ČR) je povinný poplatek platit některé firmě zabývající se zpětným odběrem, u které se přihlásil.

V §73 - Oddělené uvádění nákladů je novelou rozšířeno tak, že nejenom výrobce elektrozařízení, distributor, ale i poslední prodejce jsou povinni při prodeji nového elektrozařízení uvádět odděleně od ceny elektrozařízení náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení, které připadají na jeden kus nového elektrozařízení nebo jeden kilogram nových elektrozařízení, a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

Jak na to ve Vision ERP

Dosud v případě nákupu zboží a jeho následného prodeje uživatelé Vision ERP museli recyklační poplatky uvádět ručně do prodejních dokladů. Abychom snížili náročnost při práci s Vision ERP, připravili jsme automatizovanou evidenci recyklačních poplatků při příjmu zboží. Nyní je možné recyklační poplatky evidovat na příjemce zboží od dodavatele a Vision ERP zajistí distribuci těchto poplatků až do prodejních dokladů. Pro větší přehled jsme k tomu vytvořili i přehledy v sestavách. Bližší informace jsou uvedeny v nápovědě.

Již dříve byly upraveny standardní formuláře faktur a účtenek z prodejní pokladny, jednak aby bylo možné, pomocí uživatelem definovaných parametrů, mít na prodejních dokladech (fakturách-účtenkách, ...) správný text (společnost které za odvod platí, případně obecný text o SNC - RP). Nově jsou navíc rozděleny i sestavy pro recyklační poplatky tak, aby bylo možné odděleně sledovat recyklační poplatky, které podléhají odvodu, a recyklační poplatky přeúčtované.

Společnost Vision Praha má v nabídce i přídavný modul pro EDI, kde je standardní výstup definován obecně a zákazníkovi jej upravujeme "na míru". Pokud tedy má některý uživatel potřebu uvádět i v tomto výstupu recyklační poplatky, je nutné úpravu objednat.

Další blogové příspěvky