Verze 199 přináší řadu novinek

redakce 2 minuty 23. 06. 2021
Novinky
Změny související se zasíláním zboží koncovým zákazníkům do zahraničí, spisové značky v evidenci dokumentů nebo vylepšení v rámci kalkulace výrobních operací. Nová verze opět přináší funkce, které vám usnadní život a zefektivní práci ve Vision ERP.

Účetnictví

O změnách v odvodech DPH při zasílání zboží koncovým zákazníkům jsme vás informovali v newsletteru i v článku na blogu. Zvláštní režim jednoho správního místa (One Stop Shop - OSS) slouží pouze k odvodu DPH v domácím státě u vybraných plnění, která jsou poskytována přeshraničně koncovým spotřebitelům (B2C) do jiných států EU a u kterých vzniká dodavateli povinnost odvodu DPH v členském státě spotřebitele (členský stát spotřeby). Dodavatel (uživatel OSS) se registruje do režimu OSS a odvádí DPH pouze v jednom členském státě EU, ačkoliv se jedná o přeshraniční plnění v EU.
Režim OSS nahrazuje zvláštní režim MOSS (Mini One Stop Shop), který byl platný do 30.6.2021 a který sloužil k fakturaci elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani (koncovým spotřebitelům) do jiných států EU.
Podrobně jsme problematiku vysvětlili na webináři 22. 6. 2021. Školení na stejné téma zopakujeme 14. 9. 2021, více informací najdete zde.
Přibyly další kontroly v číselníku bank při vložení nové banky. Vloží-li uživatel do kódu banky BIC, program vyhledá v číselníku SEPA banky a doplní dostupné údaje. Před ukončením dialogu (ve fázi validace), je-li v kódu banky BIC, Vision, pokud banka podle BIC existuje v číselníku bank, nepřipustí uložit (aby nevznikaly duplicity). Kontroluje se nově také duplicita BIC kódu banky.

Spisové značky v evidenci dokumentů

Ve Spisové službě přibyla možnost přidání společného identifikátoru souvisejících záznamů. Můžete tak sdružovat různé dokumenty do jednoho virtuálního "spisu", což usnadní vyhledávání a správu uvedených dokumentů. Lze nastavit automatické generování spisových značek dle masky v parametrech modulu.

Příklad dokumentů sdružených pod jednou spisovou značkou v nově vytvořeném browseru
 
Pro tento účel jsme přidali nový browser "Spisy" s náhledem na záznamy se stejnou spisovou značkou. Při uložení nového záznamu se také automaticky vytvoří nový spis s unikátní spisovou značkou. Dokument založený do spisu lze opětovně vyjmout nebo zařadit do jiného spisu. V rámci spisu je také možné odpovědět na datovou zprávu v datové schránce.

Výroba

Při kalkulaci nebo jejím přepočtu je nově možno u vstupujících polotovarů rozpouštět čas přípravy jednotlivých operací technologického postupu do celkového času dle hospodárné dávky polotovaru.
Do číselníku řad přijatých objednávek přibyla na záložku "Výroba" volba "Při rezervaci generovat pouze požadavky". Pokud je tento parametr aktivní, pak funkce pro rezervaci materiálů zakládá pouze požadavky na tyto materiály (resp. polotovary), a to bez ohledu na jejich skladovou dostupnost.
Nový parametr Započítat dle hospodárné dávky

Vision Mobile

Na dotykové obrazovce mobilního zařízení lze nyní nově realizovat podpis/parafu, jehož součástí je i informace o čase a místě akceptace dokumentu. Slouží např. ke schvalování dokumentů, potvrzení předávacích protokolů, dodacích listů apod.

Aktivní plocha

Drobná "vychytávka" vás přivede zpět na plochu Můj Vision, ať jste právě v kterékoliv části systému. Pro tento účel přibyla na horní liště úplně vpravo ikona s obrázkem domečku. Kdykoliv na ni kliknete, systém vás vrátí na privátní plochu. Agenda, ve které jste se předtím pohybovali, zůstane na horní liště jako záložka, takže se do ní můžete v případě potřeby vrátit. 


Nová ikona na aktivní ploše

Ostatní agendy

V personalistice nebo majetku žádné důležité změny nenastaly. O případných dalších aktualizacích budeme informovat v RSS kanálech ve Vision ERP.

Další blogové příspěvky