A je to venku! Verze 201 přináší nové funkce i vzhled prohlížečů

redakce 2 minuty 01. 06. 2022
Novinky
Tentokrát jsme sáhli hluboko do systému a udělali v něm velké změny. Poznávat je budete postupně, do každé aktualizace se dostane jen část z nich. U nejnovější verze s číslem 201 je pocítíte především u prohlížečů. Věřte nám, nová verze se vám bude líbit.

Verze 201 už je k dispozici!
 

Nová verze již je k dispozici. Najdete ji jako obvykle na zákaznickém portálu. Jak jsme avizovali, v systému došlo k větším změnám, a tak nabádáme k opatrnosti. Aktualizujte řízeným způsobem, ať nepřijdete o žádná individuální nastavení ve Vision ERP. Verze 201 neobsahuje žádné důležité legislativní změny, a tak není kam spěchat, všechno si v klidu otestujte ideálně na cvičné databázi.


Co se změnilo?

Nejviditelnější změny jsou v prohlížečích (tzv. browsery). Na první pohled zaujme nový modernější vzhled, ten je ovšem jen špičkou ledovce.

 • Některé ovládací prvky se přesunuly tak, aby byly přehlednější a snáze dostupné. Jejich umístění a způsob použití odráží to, jak jsou lidé zvyklí ovládat jiné běžné aplikace.
 • Velkou změnou prošlo filtrování záznamů v prohlížeči. Nejen, že nabízí více možností filtrování, ale celý proces je nyní mnohem jednodušší a přehlednější.
 • Celou tabulku přenesete do Excelu pomocí jednoho tlačítka.
Úpravy, ke kterým došlo, umožňují do budoucna mnohem rozsáhlejší změny. Chceme je realizovat zvolna v delším časovém období tak, aby si na ně mohli uživatelé postupně zvykat. Například máme v plánu vytvořit varianty jednotné vizuální koncepce, z kterých by si uživatel mohl vybrat vzhled, který mu nejvíc vyhovuje.

Změny jsme vám ukázali na krátkých webinářích, ze kterých jsme jako obvykle pořídili záznam. Pokud jste webinář nestihli a chtěli byste mít přístup k zázánamu, napište nám na skoleni@vision.cz.

Jednotlivé agendy

Změny v účetnictví máte velmi podrobně popsané v RSS kanálu Změny a novinky (Účetnictví). Od 10. 3. letošního roku tam najdete zprávy týkající se např. změn ovládání v přiznání k DPH, nové možnosti rozpouštění režií či úpravách v kontrolním hlášení.

U výroby přibyly některé užitečné funkce:

 • Modelové plánování výroby – možnost plánovat kompletní rozpad kusovníku u požadavků na výrobu (včetně vstupujících polotovarů); možnost měnit kapacitu zdroje přímo v gridu.
 • Plánování výroby – úprava plánovacího algoritmu tak, aby korektně zobrazoval výrobní příkazy obsahující více položek.
 • Projektové řízení – do projektového týmu přidána možnost pořízení administrátora projektu; přidána agenda úkolů (i do šablon).
 • Plánování projektů – přidána možnost dopředného kapacitního plánování zdrojů.
 • Zakázkové řízení – přidání agendy deníkových záznamů do zakázky.
 • Číselník zdrojů – přidána možnost snadnějšího pořízení vazby na výrobního pracovníka; ukládání použitého pracovního cyklu při plnění kapacitního kalendáře.
 • Číselník prací/služeb – přeskládání prvků na dialogu s cílem zpřehlednit informace.
​Užitečné tipy:: Pokud je přijatá objednávka s vyráběnou položkou přepnuta do stavu "Ukončená nevyřízená", pak jsou automaticky zrušeny případné rezervace a požadavky na materiály potřebné pro její výrobu.
Pro používání výrobních zdrojů s vazbou na evidenci majetku už nebude při přechodu na nový rok nutné čekat na roční zpracování této evidence.
Pokud využíváte přídavný modul pro zobrazení stromové struktury kusovníku (TreeBrowser.bpl), pak nově je stromová struktura zobrazena v prohlížeči při jeho pravém okraji.
Do editačních dialogů mzdových lístků a položek výrobního příkazu přibyly informace zobrazující jednoznačnou identifikaci záznamu (tzv. ID). Pokud jste si v minulosti pomocí skriptu vytvořili na editačním dialogu podobné prvky sami, pak bude otevření editačního dialogu s největší pravděpodobností doprovázet chybová hláška. Příslušný skript je potřeba upravit (resp. odstranit).
Změny týkající se výroby vysvětlujeme na videu, o které si můžete napsat na skoleni@vision.cz. Záznam našim zákazníkům poskytujeme zdarma.

Také v logistice došlo k určitým změnám:
 • Stavová tabulka pro rychlé zobrazení stavů na skladě - pro zobrazení stavů položek na skladě (vč. množství k výdeji) se na místech s důrazem na rychlost (v přehledech, prohlížečích apod.) nově používá tzv. "stavová tabulka".
 • Expedování interních objednávek převodem - v řadě interních objednávek lze nastavit možnost zaskladnění objednávek formou převodky na objednávající sklad.
 • Rezervace dodávek - nově lze na přijatých objednávkách rezervovat konkrétní dodávky (šarže).
 • Úpravy poptávkového řízení - práce s poptávkovým řízení byla zpřehledněna a vylepšena o nové funkce (vč. možnosti použití schvalovacích postupů).
 • Odpovědná osoba za vyhotovení faktury - v parametrech fakturace lze přednastavit osobu odpovědnou za vyhotovení faktury, která se bude tisknout na formuláři faktury v případě, že odpovědná osoba nebude vyplněna přímo v hlavičce faktury.
 • Důvod osvobození položek od DPH na prodejní pokladně - u skladových položek s 0% DPH lze na kartě nastavit důvod osvobození od daně při prodeji na prodejní pokladně.
 • Funkce pro opravy jmen kontaktů obchodních partnerů - nové funkce umožňují provádět automatické opravy ve jménech a příjmeních kontaktů obchodních partnerů (záměny jmen a příjmení, odstraňování a nahrazování nadbytečných textů.
V agendě Mzdy a personalistika došlo k řadě změn, z nichž většinu jsme zapracovali již do verze 199. Popis najdete v příslušném RSS kanálu. Zde je přehled agend, kterých se změny týkají:
 • Nové redukční hranice pro náhrady mzdy po dobu pracovní neschopnosti.
 • Zvýšení daňového zvýhodnění na děti.
 • Základní sleva na poplatníka.
 • Daň z příjmů.
 • Minimální mzda, zaručená mzda.
 • Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení.
 • Nezabavitelné částky pro účely srážek ze mzdy.
 • Roční vyrovnání daně.
 • Plnění povinného podílu osob se ZP.
 • Přepočet dovolených.
Změny v legislativě si vyžádaly také řadu nových tiskopisů. Zde je jejich seznam:
 • Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech MFin 25 5241 vzor č. 12.
 • Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh MFin 25 5246 vzor č. 12.
 • Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění MFin 25 5457/B vzor č. 2
 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021 MFin 25 5460/1 vzor č. 26.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2022 MFin 25 5460 vzor č.30.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za kalendářní rok 2022 MFin 25 5460/A vzor č.9.
Při přechodu na verzi 201 doporučujeme provést tzv. řízený upgrade. Týká se to zejména firem, které mají systém s větším počtem úprav na míru. V případě potřeby vám s tím rádi pomůžeme. O tom, co obnáší řízený upgrade, se dočtete v článku Jak vám můžeme pomoci s aktualizací.

Nasloucháme vašim námětům a potřebám.

Další blogové příspěvky