Seznamte se přes Vision Mobile MeetMe

Kateřina Kačerová 3 minuty 01. 04. 2022
Novinky
Sny o zapojení umělé inteligence do něčeho tak lidského, jako je láska, jsou tu od vynálezu prvního počítačového programu. Pomůže vám nový modul Vision ERP najít ideálního partnera?

Myšlenka přišla od zákazníků

"Podnět k vývoji modulu, který by sloužil čistě osobním účelům uživatelů, přišel od zákazníků. Konkrétně to byli vedoucí pracovníci, kteří hledali cestu, jak pracovníky motivovat k intenzivnějšímu zájmu o práci v ERP sytému," říká Petr Klapka, ředitel Vision Praha. "Na základě toho jsme si udělali průzkum na vzorku 100 pracovníků napříč našimi uživateli, abychom zjistili, která funkce by jim udělala radost. 82 % respondentů uvedlo, že by uvítali právě funkci "seznámení".
Mezi návrhy na nové moduly byly další zajímavé nápady, jako je generování denních horoskopů či propojení s aplikací Bakalář, aby rodiče mohli sledovat školní hodnocení svých dětí přímo na aktivní ploše systému. Je to pro nás důležitý impuls, kterým se budeme dál zabývat.

Jednoduše přijde výpis

"Stejně jako u jiných aplikací a modulů jsme se snažili co nejvíc vyhovět požadavkům na jednoduchost a uživatelský komfort," vyjádřil se k vývoji produktu šéf programátorů Martin Šťastný. "Se zaměřením modulu na seznamování kolegové neměli problém, jsme zvyklí systém přizpůsobovat i náročnějším požadavkům. Zde jde v podstatě o rozšíření agendy personalistiky," dodává Šťastný.
S tím souvisí i způsob, jakým modul funguje. Personalistka ve firmě na žádost zaměstnance v osobní kartě aktivuje funkci "MeetMe", v parametrech funkce zaškrtne základní požadavky na vyhledávání partnera nebo partnerky, určí začátek a frekvenci upozornění. Podmínkou je, že zaměstnanec podepíše souhlas s aktivací a zpracováním dat.
Systém pak v požadovaných intervalech vyhodnotí zadané parametry a navrhne uživateli nebo uživatelce kontaktovat konkrétní osobu, která využívá stejný modul a její profil min. ze 79 % odpovídá zadaným parametrům.

Je třeba internet a trocha času

Pro uživatele je výhodou, pokud využívá mobilní aplikaci Vision Mobile, která MeetMe podporuje. V takovém případě mu může systém navrhnout kontakty na více uživatelů i z jiných podniků. Bez použití aplikace je zatím možné propojovat uživatele jen jedné počítačové sítě, a tedy jedné firmy. Také očekáváme, že bude nějakou dobu trvat, než se modul rozšíří mezi více firem a uživatelů tak, aby byl dostatečný výběr potenciálních partnerů.

Hodíme se k sobě?

Ambicí nebylo s pomocí umělé inteligence nalézt někomu ideálního partnera, ale zlepšit možnosti seznamování. V budoucnu je možné funkcionalitu rozšířit třeba na hledání parťáka na výlet nebo mentora pro učení některých dovedností, zkrátka o zprostředkování nových kontaktů mezi lidmi, nejen navazování milostných vztahů. Ve hře je také napojení Vision ERP na aplikaci Tinder.

Další blogové příspěvky