Fakturace v ERP systému

Jednoduchá a rychlá fakturace s vazbami na další agendy informačního systému vám usnadní každodenní činnosti a zlepší váš přehled o dění ve firmě.

Jak to funguje

Fakturu můžete vystavit z různých agend ERP systému, je součástí licence modulů CRM i Účetnictví. Pracuje samostatně, ale je též přístupná z modulu přijatých objednávek, zakázek, řízení projektů a půjčovny. Ihned po vystavení se propíše do všech částí informačního systému Vision.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

Zpracování dokladu probíhá v reálném čase, takže se doklad ihned promítne do evidence DPH, saldokonto, účetního stavu, stavu na skladě a podobně.

Úpravy, storno a mazání dokladu je možno omezit přístupovými právy. Pro tisk a odesílání faktur jsou využity standardní funkce programu (editor sestav, email konektor a podobně).  Tato funkce přímo aktualizuje účetnictví, saldokonto a evidenci DPH.  Fakturace má též vazbu na plánované doklady, které umožňují vytvářet faktury hromadně podle vzorů. Z dokladu „uskutečněného plnění“ je možno přímo vstoupit do saldokonta, související přijaté objednávky i výdejky, účetního dokladu, dokladů o úhradě, karty obchodního partnera a podobně.

Doprovodné funkce

 • Fakturace skladových položek
 • Fakturace zboží a služeb
 • Vyskladnění zboží na základě faktury
 • Vystavení daňového dokladu z úhrady
 • Zálohová faktura
 • Vystavení vrubopisu
 • Vystavení dobropisu
 • Vystavení vratky daně
 • Vystavení opravného daňového dokladu
 • Použití zálohy
 • Přenesení daňové povinnosti (reverse-charge) v tuzemsku
 • Storno faktury
 • Zjednodušená fakturace pomocí daňové rekapitulace
 • Automatizace pravidelné fakturace
 • Kontrola sazeb DPH při hromadné fakturaci z výdejek/vratek
 • Fakturace tuzemské firmě s registrací k DPH v jiném státě EU
 • Přirážka/sleva na fakturačních položkách
 • Elektronické zasílání faktur
 • Export vydaných faktur ve formátu ISDOC
 • UUID/GUID faktury
 • Změna čísla dokladu a přeúčtování faktury
 • Ruční řazení položek faktur
 • Uzamčení vytištěných faktur
 • Zadání částky JSD
 • Změna sazby DPH
 • Přepočet cen s ohledem na změny v sazbách DPH
 • Změna pohybu (změna způsobu zaúčtování a hromadné přeúčtování)

Mám zájem o nezávaznou prezentaci systému.

Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being