Finanční a daňové účetnictví

Systém pracuje automaticky a sám vás vede, abyste nikde neudělali chybu, ať už zpracováváte doklady pro jednu firmu nebo máte účetní kancelář.

Jak to funguje

Základní myšlenkou je propojení účetnictví do všech „zdrojových“ agend systému v reálném čase (Sklady, Výroba, projekty, Služby, Obchod, Mzdy, Majetek a další). Účetní zápisy vznikají automaticky na pozadí při tvorbě ostatních dokladů (příjemka, výdejka, faktura apod.) a to podle předdefinovaných pravidel. Účetní se tedy nemusí zabývat tvorbou rutinních zápisů, ale mmůže se soustředit na kontrolní činnost a účtování zbývajících částí. Na druhé straně, ostatní agendy mají okamžitě k dispozici účetní informace. Z modulu zakázek lze například online sledovat efektivitu plnění zakázky, nebo z obchodních agend je okamžitě k dispozici nejaktuánější stav saldokonta odběratelů či dodavatelů a podobně.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

Nejdůležitější částí jsou nástroje pro vyhodnocování. Systém obsahuje detailní rozbory hospodaření, nástrojem pro tvorbu analýz, nástroje pro tvorbu plánů, nástroje pro srovnávání s plánem. Součástí systému je i více než sto rozborových, přehledových a legislativou vyžadovaných tiskových výstupů. 
Účetnictví pracuje s účetním deníkem, což je souhrn všech dokladů rozdělených do účetních období, samostatných agend a číselných řad. Součástí je také saldokonto dodavatelů, odběratelů či likvidačních účtů je součástí účtování a je za každých okolností aktuální.Systém je propojen s většinou českých a slovenských bank a umožňuje provádění veškerých finančních operací elektronicky, včetně automatického zpracování výpisů z účtů a párování se saldokonty.
Evidence DPH poskytuje všechny zákonem požadované výstupy a umožňuje elektronicky komunikovat s portálem veřejné správy.

Základní charakteristika

 • Účtování v reálném čase
 • Automatizované párování dokladů
 • Přehledné kontrolní nástroje
 • Fiskální účetní období
 • Evidence DPH, přiznání k DPH
 • Souhrnné hlášení, hlášení intrastat
 • Komunikace s insolvenčním rejstříkem
 • Komunikace s portálem veřejné správy
 • Elektronické bankovnictví

Účetnictví pro různé typy účetních jednotek

 • Parametrizace systému umožňuje efektivní zpracování účetnictví i při relativně malém objemu dat a omezeném počtu uživatelů.
 • Díky rozsáhlým možnostem parametrizace roste informační systém Vision ERP s rozvojem vaší společnosti.
 • Finanční a daňové účetnictví lze provozovat i zcela samostatně (vhodné pro účetní kanceláře).
 • Celý informační systém včetně účetnictví je dimenzován pro zpracování velkého objemu dat (systém je testován pro zpracování řádově desítek miliónů záznamů v účetním deníku).
 • Činnosti jsou uspořádány tak, aby umožňovaly snadnou spolupráci jednotlivých pracovníků.
 • Většina účetních zápisů vzniká zcela automaticky na základě předdefinovaných pohybů a souvztažností (uživatel tedy provádí věcné úkony prostřednictvím uživatelsky přívětivých formulářů a funkcí, které generují účetní zápis na pozadí dle definovaných pravidel).
 • Možnost účtování zejména nákladů a výnosů na uživatelsky definovaná členění.

Mám zájem o nezávaznou prezentaci systému.

Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being