Docházka

Docházkový systém s pomocí bezkontaktního terminálu dokáže hlídat pevnou i pružnou pracovní dobu a data odesílá rovnou do systému bez nutnosti přepisování.

Jak to funguje

Docházkový systém je komplexním řešením problematiky docházky pro subjekty libovolného zaměření a velikosti. Systém je napojen na autonomní terminál s bezkontaktním snímačem čipových karet. Docházka snižuje pracnost všude tam, kde se sleduje hodinová mzda, služební cesty, směny a podobně.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

Aplikační část systému v návaznosti na „mzdy“ umí hlídat jak pevnou pracovní dobu, tak pružnou pracovní dobu. Systém nabízí elegantní řešení nutnosti sledovat docházku, jehož hlavní předností je výkonnost, spolehlivost, snadná obsluha a minimální provozní náklady.

Aplikační část docházkového systému tvoří agenda Docházka. Ta je součástí „Okruhu personálních agend“ systému Vision32. Docházka slouží především ke sledování příchodů a odchodů pracovníků, k nastavení systému, sběru dat, jejich zpracování a následným výstupům (ať už na obrazovce monitoru, prostřednictvím sestav nebo do Mzdových agend).

Funkce docházkového systému

Příchody – odchody
V systému je nastavitelný seznam akcí (příchod, odchod, odchod k lékaři, odchod na oběd, odchod na dovolenou atd. podle potřeb uživatele). Zvolená akce se vždy ukazuje na displeji snímače. Systém automaticky ukončuje akce (např. při nástupu na dovolenou v průběhu pracovní doby – program započítá do dovolené zbytek pracovní doby apod.). Automaticky přenáší akce do dalšího dne.

Kalendář
Systém využívá kmenových údajů z mezd s tím, že každému pracovníkovi lze přiřadit docházkový kalendář. Nad definicí kalendářů existuje mnoho funkcí pro vzájemné kopírování, automatické generování a podobně. Systém pomocí kalendářů sleduje pevnou i pružnou pracovní dobu nebo jejich kombinaci.
Sledování přítomnosti
V kterémkoliv okamžiku je možno zjišťovat přítomnost zaměstnanců na pracovišti, nebo zjišťovat kde se právě nachází. Přítomnost je možné sledovat v reálném čase.

Prohlížeče
Tak jak je zvykem v systému Vision ERP, základní přehledy o pořízených datech případně možnosti nastavení systému (číselníky) poskytují následující prohlížeče: Přehled docházky za zvolený den (nebo více dnů), Přehled docházky za aktuální den (sledování docházky v reálném čase), Souhrn docházky za aktuální měsíc, Záznamy z terminálu, Chybné záznamy z terminálu (např. identifikace kartou, která není zanesena do systému apod. – chybný záznam je možné opravit, není nutné jej pořizovat znovu) Kalendáře, Akce. Nad všemi prohlížeči jsou k dispozici běžné funkce: třídění, filtrace, tisk, export atd.

Další funkce
Pro jednodušší spolupráci s modulem mzdy je zde možnost pořizování příplatků, prémií a jiných mzdových složek. Modul navíc počítá zůstatek dovolené, náhradního volna, přesčasů apod. s možností zobrazení těchto informací na displeji snímače.
Návrhář tiskových výstupů. Veškeré výstupy z Docházkového systému je možné realizovat pomocí Návrháře tiskových výstupů. Tento nástroj umožňuje uživateli na veškerých datech definovat libovolné výstupy. Uživatel tak není odkázán na to, co mu poskytne programátor, ale vytváří si sestavy podle vlastních momentálních potřeb, nezbytným předpokladem je ovšem znalost jazyka SQL. Možnosti návrháře jsou obrovské: práce s grafikou, písmy, libovolné rozmístění objektů, možnost okamžitého náhledu atd.
Napojení dat prostřednictvím ODBC
Data lze plnohodnotně zpřístupnit prostřednictvím ODBC ovladačů i v jiných aplikacích (např. MS Excel).
Docházkový systém využívá pro správu dat SQL databázi společnosti Sybase SQL Anywhere Studio OEM. Tato databáze je k dispozici pro všechny běžné síťové platformy.

Z dalších funkcí je možno zmínit ještě:

  • Sledování přítomnosti v reálném čase
  • Výpočet docházky
  • Docházka za aktuální měsíc
  • Správa přístupů

 

 

Docházkový hardware

Docházkový terminál TM120 DREG

Docházkové terminály řady TM120 jsou určeny pro elektronickou evidenci pracovní docházky. Terminály jsou vybaveny dvěma vstupy pro čtečky indetifikačních médií s výstupy ve formátech ABA tk. II, popřípadě Wiegand 26b. Lze k nim tedy připojit většinu běžných čteček pro čtení bezkontaktních karet a přívěsků, otisků prstů a podobně. První čtečka je fixně určená pro příchod. Druhá je určená pro všechny akce a uživatelské funkce. Výchozí akcí této čtečky je odchod. Standardně jsou terminály vybaveny dvojitou RFID čtečkou RFR120 pro čtení bezkontaktních identifikačních karet (klíčenek) s čipem EM4102. Čtecí dosah této čtečky je přibližně 10cm. Obě čtecí části čtečky jsou synchronizovány, což umožňuje instalaci čtecích antén v těsné blízkosti a celé zařízení je proto kompaktní. Díky využití dvou nezávislých čteček není u nejčastěji volených akcí, jako je právě příchod a odchod, vůbec nutné používat klávesnici. Akce příchod a odchod se pak volí pouze výběrem příslušné čtečky. Každodenní evidence docházky je proto velmi jednoduchá a rychlá. Klávesnice je pak nutná pouze pro volbu ostatních typů přerušení (akcí). Pro rychlou volbu základních akcí je k dispozici pět kláves a to pro PŘÍCHOD, ODCHOD, SLUŽEBNÍ CESTA, DOVOLENÁ a LÉKAŘ. Ostatní akce, včetně základních, je možné volit pomocí kurzorových kláves ze seznamu akcí nebo programovatelnou rychlou volbou numerickou klávesnicí, kdy se požadované akce přiřadí jednotlivým numerickým klávesám. Celkem je možné uživatelsky definovat až 100 akcí. U grafické verze terminálu je klávesnice nahrazena dotykovou plochou displeje a rychlá numerická volba je nahrazena obrazovkou s programovatelnými předvolbami. Mezi další uživatelské funkce patří zadání akce na další den. Touto funkcí se zadává akce, která je automaticky pořízena další pracovní den a to dle nastavení kalendáře, který má daný zaměstnanec přiřazen. Tato funkce se využívá například při služební cestě,
která začíná další pracovní den, nebo při předem známé návštěvě lékaře a podobně. Další funkcí je INFO. Tato funkce po identifikaci zaměstnance zobrazí na displeji údaje o zbývajících dnech dovolené, odpracované době, přesčasech a náhradním volnu daného zaměstnance. Funkce je dostupná pouze v online režimu. Poslední funkcí je STORNO. Funkce ruší výběr výše uvedených funkcí a také umožňuje zrušit chybně zadanou akci.
Terminál je vybaven i výstupem pro otevírání dveřního zámku. Do interní paměti je možné vložit až 1024 karet. Každá karta má zvlášť nastavená týdenní časová pásma, definující oprávnění pro vstup s rozlišením po 1 hodině. Terminál je primárně určen pro online režim, avšak v případě, že dojde k výpadku komunikace nebo serveru, automaticky přechází do offline režimu, kdy jsou data dále zaznamenávána do interní paměti. V tomto režimu je možné uchovat až 2860 záznamů. V online režimu není počet zaměstnanců prakticky omezen. Pro komunikaci s nadřazeným systémem je terminál standardně vybaven ethernetovým rozhraním pro připojení do počítačové datové sítě.
Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being