Objednávání a výdej stravy

Objednávání jídel s pomocí čipové karty a terminálu je jednoduché a data vám jdou rovnou do systému. Nehrozí žádné chyby, řešení je rychlé a spolehlivé.

Jak to funguje

Objednávání jídel s pomocí čipové karty a terminálu je jednoduché a data vám jdou rovnou do systému. Nehrozí žádné chyby, řešení je rychlé a spolehlivé. Funkce je určena těm společnostem, které provozují pro zaměstnance vlastní výdejnu jídel bez ohledu na to, zdali jídla sami připravují, nebo nakupují od externího dodavatele. Doplněk řeší plánování jídelníčků, objednávání jídel a výdej jídel.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

Aplikace je tvořena rozhraním pro vedoucí jídelny, rozhraním pro strávníky a rozhraním pro výdej stravy.

Rozhraní pro vedoucího jídelny umožňuje vytvářet nabídky jídel na libovolnou dobu dopředu. Na každý den může být připraveno libovolné množství jídel. Jednotlivá jídla mohou být opatřena dvěma cenami (pro zaměstnance a pro externího strávníka). Nabídky jídel lze připravovat pomocí naplněných číselníků tak, aby obsluha nemusela vypisovat každý popis opakovaně. V případě spolupráce s externím dodavatelem nabídky jídel do systému naimportovat (funkce není součástí standardního řešení a je nutno ji připravit na míru). Vedoucí jídelny má též k dispozici přehled o objednávkách jednotlivých strávníků a může v nich provádět autorizované změny (pro případ telefonické objednávky od strávníka).Rozhraní pro strávníky umožňuje přehlednou formou zobrazit nabídky jídel a snadno zadat své objednávky na několik dní dopředu. Strávník může své objednávky též měnit, či rušit s omezením na předem definovaný „nejzazší okamžik změny“ (strávníkovi lze například zamezit provést změnu méně než 24 hodin před výdejem posledního jídla). Rozhraní pro strávníky má variantu „kiosek“ a „web“. Varianta „kiosek“ je určena pro samoobslužné terminály umístěné obvykle v jídelnách nebo na vstupu do jídelny a slouží k zadávání objednávek (strávník se identifikuje pomocí docházkové karty). Varianta „web“ slouží pro objednávání jídel z prostředí internetu. Strávník se identifikuje uživatelským jménem a heslem. 
Prostředí pro objednání je vytvořeno se zřetelem na maximální přehlednost a jednoduchost ovládání.
Rozhraní pro výdej stravy je určeno k záznamu výdeje stravy. Strávník se zde identifikuje docházkovou kartou, pracovníkovi výdeje stravy se po té zobrazí objednané varianta jídla a počet zbývajících jídel ve všech existujících variantách. Rozhraní komunikuje s databází online a upozorní na opakovaný výdej, případně upozorní na chybné výdejní místo v případě, že strávník se pokouší odebrat jídlo na jiném místě.
Mimo uvedené vlastnosti systém pracuje s tzv. „burzou“. Burza slouží k řešení objednávek po termínu uzavření. Je to místo, kde může strávník nabídnout své objednané jídlo po uplynutí doby poslední změny. Kdokoliv zde tedy může na „poslední chvíli“ získat jídlo, které už by si nemohl objednat a opačně kdokoliv se může zbavit objednávky, která by mu propadla.
Systém je napojen na mzdovou a personální agendu (pracuje s docházkovými údaji a umí srážet cenu odebraných jídel z mezd v nastaveném rozsahu), dále systém spolupracuje s účetními agendami a umí kontrolovat kredit externích pracovníků. Systém umí též vystavit interní faktury v případě objednání jídla pro návštěvy, kterým není vhodné jídlo naúčtovat.
 
 
Výdejní terminál
Výdejní terminál je koncipovaný jako malé jednoúčelové bezdotykové a bezobslužné zařízení nenáročné na spotřebu energie a odolné proti podmínkám v jídelnách. Terminál je obvykle umístěn u výdejního okénka v dosahu strávníka a viditelné jak pro strávníka, tak pro výdejce. Terminál je napájen pomocí ethernetové přípojky a je online připojen k centrální databázi. Účelem terminálu je zaznamenání výdeje jednoho jídla prostřednictvím bezdotykové karty (použije se tatáž karta, která slouží pro evidenci docházky). Terminál ihned zobrazí informaci o vydávaném jídle a výdejním místě. Pro pracovníky výdejny je na terminálu též ihned zobrazena informace o počtu zbývajících jídel, což jim pomůže při odhadech zbývajícího množství příloh a podobně. Terminál též upozorní na jakékoliv kolize. Například pokud již bylo jídlo vydáno, nebo pokud má strávník jídlo připraveno na jiném výdejním místě.

       
  
Objednávkový kiosek
Pro strávníky má systém připraven objednávkový kiosek. Kiosek je koncipován jako speciální jednoúčelový počítač s odolnou dotykovou obrazovkou. Prostředí je koncipováno tak, aby strávníkovi bylo umožněno přihlášení k vlastním objednávkám pomocí docházkové karty a naopak aby nebylo možno z prostředí provést jakékoliv jiné nechtěné zásahy do systému. Strávník může pomocí kiosku objednávat jídlo nebo provést povolené změny v již odeslaných objednávkách. Kiosek je online napojen na centrální databázi prostřednictvím ethernetové přípojky nebo prostřednictvím WiFi.


Další funkce stravovacího software 

·      Podpora více jídelen
·      Rozdělení strávníků do kategorií
·      Tvorba a údržba databáze jídel
·      Sestavování jídelníčků
·      Objednávání přes grafický pult
·      Přehledy pro kuchyni
·      Automatizovaný výdejový systém
·      Přehled účtů strávníků
·      Přímá vazba na PaM a Ekonomiku Vision ERP

Mám zájem o podobné řešení.

Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being