Výběrová řízení

Všechny informace o vyhlášených výběrových řízeních i jednotlivých kandidátech pro personalisty i management na jendom místě s funkcemi, které usnadní objektivní výběr nových zaměstnanců. 

Jak to funguje

Všechny informace o vyhlášených výběrových řízeních i jednotlivých kandidátech pro personalisty i management na jendom místě s funkcemi, které usnadní objektivní výběr nových zaměstnanců. Tato úloha vám pomůže sledovat jednotlivá výběrová řízení. Je přitom jedno, jestli se jedná o jednorázový nábor pro určitou pozici, nebo dlouhodobý nábor pracovníků.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

V systému si můžete pro každou pozici nastavit výběrová kritéria s bodovým ohodnocením. U každého uchazeče můžete následně vyhodnocovat splnění těchto kritérií (zvolených parametrů). Systém vám tak pomůže objektivně vybrat nejideálnějšího pracovníka.
Výběrová řízení můžete organizovat i vícekolově, což vám umožní udělat nejdříve hrubý předvýběr a nadějným uchazečům se pak můžete věnovat pečlivěji – přičemž pro každé kolo lze zadat konkrétní výběrové parametry, termíny a odpovědnou osobu.
Systém eviduje nejen požadavky a hodnocení, ale též veškeré vámi požadované materiály, které uchazeč dodal.
 
Aplikace je součástí celého systému a má vazby na personální agendu, na spisovou službu a obecnou databázi všech kontaktů. Funkce primárně eviduje jednotlivá výběrová řízení. U nich můžete nastavit celou řadu vlastností, včetně požadavků na uchazeče a včetně jednotlivých kol výběrového řízení.

 
Každé kolo výběrového řízení se chová jako dílčí výběrové řízení obsahující samostatné požadavky. Uchazeči, kteří splní definované požadavky jednoho kola, jsou systémem propuštění do dalšího kola. Použití více kol u jednoho výběrového řízení není podmínkou a u jednodušších řízení není hodnotitel touto vlastností jakkoliv obtěžován.

Požadavky výběrového řízení (nebo jednotlivých kol) jsou rozděleny na „nutné“ a „vítané“, přičemž vítané požadavky lze ohodnotit vámi definovanou bodovou škálou a té ještě i přiřadit určitou váhu (koeficient, kterým se dosažené body budou násobit). Ve speciálním případě lze požadavky pojmout jako test a vytisknout uchazeči sadu otázek, na které uchazeč písemně odpoví a hodnotitel následně oboduje odpovědi.

Při vyhodnocování program u každého uchazeče zobrazí soupis požadavků. Hodnotitel může zaznamenávat výsledky uchazeče do připravených formulářů.

Výsledky všech kol a všech uchazečů jsou hodnotiteli zobrazeny v přehledné tabulce. Body jsou přirozeně propočítány podle váhy a celý seznam je seřazen od nejlepšího uchazeče k nejhoršímu.
Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being