Fakturace

Čím častěji vystavujete faktury, tím více oceníte jednoduchost a rychlost Visionu. 

Jak to funguje

Fakturu můžete vystavit z různých agend, je součástí licence modulů CRM i Účetnictví. Pracuje samostatně, ale je též přístupná z přijatých objednávek, zakázek, projektů a půjčovny. Ihned po vystavení se propíše do všech částí Visionu.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

Zpracování dokladu probíhá v reálném čase, takže se doklad ihned promítne do evidence DPH, saldokonto, účetního stavu, stavu na skladě a podobně. Úpravy, storno a mazání dokladu je možno omezit přístupovými právy. Pro tisk a odesílání faktur jsou využity standardní funkce programu (editor sestav, email konektor a podobně).  Tato funkce přímo aktualizuje účetnictví, saldokonto a evidenci DPH.  Fakturace má též vazbu na plánované doklady, které umožňují vytvářet faktury hromadně podle vzorů. Z dokladu „uskutečněného plnění“ je možno přímo vstoupit do saldokonta, související přijaté objednávky i výdejky, účetního dokladu, dokladů o úhradě, karty obchodního partnera a podobně.
Tato část aplikace je vybavena celou řadou doprovodných funkcí.

·         Fakturace skladových položek
·         Fakturace zboží a služeb
·         Vyskladnění zboží na základě faktury
·         Vystavení daňového dokladu z úhrady
·         Zálohová faktura
·         Vystavení vrubopisu
·         Vystavení dobropisu
·         Vystavení vratky daně
·         Vystavení opravného daňového dokladu
·         Použití zálohy
·         Přenesení daňové povinnosti (reverse-charge) v tuzemsku
·         Storno faktury
·         Zjednodušená fakturace pomocí daňové rekapitulace
·         Automatizace pravidelné fakturace
·         Kontrola sazeb DPH při hromadné fakturaci z výdejek/vratek
·         Fakturace tuzemské firmě s registrací k DPH v jiném státě EU
·         Přirážka/sleva na fakturačních položkách
·         Elektronické zasílání faktur
·         Export vydaných faktur ve formátu ISDOC
·         UUID/GUID faktury
·         Změna čísla dokladu a přeúčtování faktury
·         Ruční řazení položek faktur
·         Uzamčení vytištěných faktur
·         Zadání částky JSD
·         Změna sazby DPH
·         Přepočet cen s ohledem na změny v sazbách DPH
·         Změna pohybu (změna způsobu zaúčtování a hromadné přeúčtování)
 
Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being