Nabídky

Rychle a bezchybně vytvoříte nabídku ve Visionu. Můžete ji nadále aktualizovat a vytvářet z ní další doklady.

Jak to funguje

Při tvorbě nabídek vybíráte zboží nebo služby z předem vytvořených položek včetně popisů a náhledů. Je možné využít i konfigurátor výrobků, pokud mají více variant. Nabídky můžete spravovat samostatně, nebo jako součást obchodních příležitostí. Výstupem nabídek jsou zakázky. Výhodou je návaznost na ekonomiku, sklady, technickou přípravu výroby a další moduly. Tvorbu nabídek můžeme stejně jako celý systém přizpůsobit vašich zavedeným postupům, nebo vám navrhneme efektivnější variantu.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

Systém vám umožní vyvářet a evidovat jednoznačně číslované nabídky a provádět na těchto nabídkách změnou formou následných variant. Program vám pomůže sestavit nabídku pomocí těchto komponent:

 

Skladové položky. Program umožní pro účely nabídky použít číselník skladových položek včetně pomocných textů a s využitím všech metod pro výpočet prodejní ceny. Program zároveň umožňuje okamžitý náhled na tyto atributy:

o    stav položky na jednotlivých skladech včetně cen
o    aktuálně objednané množství, potvrzená cena a termín dodání
o    historie nákupů daného zákazníka a dříve použité prodejní ceny
o    seznam dodavatelů a jejich ceny s termíny dodání
o    běžící poptávkové řízení
o    aktuální stav přijatých objednávek, které obsahují stejnou skladovou položku

Dodávané služby. Program vám umožní sestavit nabídku pomocí číselníku dodávaných služeb.

Výrobky. Program umožní vytvořit nabídku pomocí „konfigurátoru výrobku“ nebo pomocí číselníku výrobků spojeného s databází TPV. Konfigurátor se hodí pro organizace, které nabízejí výrobky s velkou mírou variability. Přitom se výrobek skládá vždy z předem definovaných součástí. Typickým příkladem může být sektorový nábytek, počítačová sestava a podobně. Má li vaše organizace každou zakázku atypickou, bude se spíš hodit využití vazby na TPV. Pracovník obchodu může pomocí existujících polotovarů, nebo prostě pomocí materiálové soupisky definovat budoucí výrobek a to i včetně operací. Nabídka tak umožňuje provést plnohodnotnou kalkulaci výrobku.

 
Výše uvedené komponenty nabídky je možno sdružovat do tzv. nabídkových položek. Vaše nabídka tak nemusí v tištěné podobě obsahovat vaši kalkulaci, ale pouze název nabízené položky s cenou. Přizpůsobením sestavy potom docílíte toho, že tištěná nabídka obsahuje podrobné informace, nebo jen souhrnné.
Každá nabídka může obsahovat libovolné množství nabídkových položek a každá z nich bude označena celočíselnou variantou. Této vlastnosti můžete využít pro případy, kdy je vaše nabídka napoprvé zákazníkem zamítnuta, a vy jste požádání o sestavení nové varianty. Program vám takto zachovává celou historii nabízených variant.

U nabídek se předpokládá poměrně rušná komunikace se zákazníkem. Proto je v programu zařazena i funkce pro sledování historie jednání s daným zákazníkem. Toto vám umožní nezapomínat, co jste si se zákazníkem dohodli, a plánovat si další obchodní aktivity kolem dané nabídky.

Nabídky lze automaticky vytvářet z „obchodních příležitostí“ a opačně pomocí nabídek můžete generovat zakázku ve chvíli, kdy vám zákazník nabídku schválí. Vazby jsou udržovány.

Nabídkový modul má vazbu na procesy. Pomocí procesů můžete řídit veškeré nabídkové workflow včetně zajištění schvalování podle objemu nabídky a podobně.
Velkou specialitou nabídkového řízení je možnost kalkulovat nabídky pomocí tabulkových formulářů. Jedná se v podstatě o tabulky vycházející z vlastností běžných tabulkových kalkulátorů. Výsledky z předem připravené kalkulační tabulky můžete přenést do nabídky a můžete tímto způsobem docílit schopnosti kalkulovat i velmi složité zakázky nebo zakázky velmi specifické. Vzor kalkulační tabulky si můžete připravit například v programu MS Excel.  Tuto funkcionalitu je nutno implementovat samostatně.
 

Další doplňující funkce

Sledování historie jednání se zákazníkem
Sledování stavu nabídky
Vazba na objednávky a zakázky
Vazba na položky prací a služeb
Vazba na poptávkové řízení
Vazba na projekty
Vazba na výrobní kalkulace

Mám zájem o podobné řešení.

Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being