Přijaté objednávky

Automaticé zpracování objednávek systémem vám uspoří spoustu času. Systém se sám domluví se skladem na rezervaci i ještě nevyrobeného zboží a dalších krocích.

Jak to funguje

Automaticé zpracování objednávek systémem vám uspoří spoustu času. Systém se sám domluví se skladem na rezervaci i ještě nevyrobeného zboží a dalších krocích. Systém přijatých objednávek je určen jak velkoobchodním organizacím, tak maloobchodním organizacím s objednávkovou službou. V některých režimech je možno využít objednávky též u výrobních organizací.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

Objednávky jsou evidovány v samostatných číselných řadách a slouží primárně k zachycení údajů o „přijaté objednávce“. Objednávek můžete evidovat souhrnné informace a položkové informace, zachycující konkrétní objednané položky.


Mezi souhrnnými informacemi objednávky najdete označení odběratele, referenty, termíny dodání, čísla zákazníkovi objednávky, informace pro Intrastat, seznam souvisejících dokumentů ze spisové služby, záznamy o jednáních (historie jednání), soupisy vazeb objednávky na další části systému, poznámky a další hodnoty.


Objednanými položkami jsou skladové položky v případě obchodních organizací nebo výrobky v případě výrobních informací. Každá položka objednávky nese informace o skutečně objednaném množství a vámi potvrzeném množství. Tyto hodnoty jsou dále rozdělené na množství rezervované na skladě (nebo na více skladech současně) výlučně pro tuto objednávku, množství již dodané a množství, které ještě dodané není a není zatím ani rezervované.

Rezervace

Systém vám umožní vytvářet rezervace automaticky i ručně. Rezervace umožňuje blokovat ještě nevyrobené výrobky, pro které již existují výrobní příkazy. Tato metoda vám pomůže například blokovat ještě nevyrobené polotovary pro konkrétní zakázky. Rezervace je možno i měnit podle potřeby.
Mimo informace o rezervacích systém umožňuje podobně jako v aplikaci nabídek provést operativní kalkulaci výrobku, nebo sestavit výrobek pomocí konfigurátoru. Pokud vznikne objednávka z nabídky, která kalkulaci obsahuje, je kalkulace přenesena z nabídky do objednávky 1:1. Pro účely výroby je položka objednávky opatřena seznamem požadovaných hodnot pro výstupní kontrolu a seznamem provedených odchylek.  

Požadavky

Mimo rezervací, které ve skutečnosti blokují materiál na skladě pro konkrétního odběratele, se tu sledují i požadavky, tedy množství, které je objednáno, ale není skladem. Na základě požadavků program generuje vydané objednávky.

Automatická likvidace požadavků

Funkce likvidace požadavků pracuje buď plně automaticky (dle data přijetí objednávky nebo termínu dodání) anebo poloautomaticky za asistence uživatele, příp. ji lze úplně vypnout. Automat této funkce je spouštěn v okamžiku příjmu na sklad. Pomůže vám to uchovat precizní pořádek mezi požadovaným, rezervovaným, objednaným a dodaným množstvím zboží (výrobků).

Automatické vyskladnění

Se skladem souvisí funkce "vyskladnění", která vygeneruje kompletní výdejku ze všeho zboží, které je pro danou objednávku rezervováno nebo i jen požadováno (v tom případě musí být zboží volné a musí být na skladě). Funkce vám umožní efektivně vytvořit pohyby na skladech. Objednávku je možno vyskladnit postupně a z více skladů současně.

Interní objednávky

Specialitou jsou „interní objednávky“, které vám umožní řídit zásobování prodejen nebo jednotlivých středisek. Interní objednávka pracuje s aktuálními požadavky ostatních objednávek tak, že je shrne do jedné hromadné přijaté objednávky (interní objednávky).  Interní objednávka slouží jako podklad pro vytváření dodavatelských objednávek nebo požadavků na výrobu. Při úspěšném vyřízení interní objednávky program provede automaticky převody z centrálního skladu na pobočky (střediska, prodejny) a zajistí vytvoření rezervací na pobočkách v primárních objednávkách.

Rámcové objednávky

Systém podporuje i funkci „rámcové objednávky“. Tato funkce vám umožní vytvořit předběžnou (například roční) objednávku, ze které se postupně „čerpá“ podle dispozic objednatele.

Doprava

Součástí přijatých objednávek je i možnost plánování dopravy. Program umožní pro jednotlivé části objednávky plánovat dopravu (termíny, dopravce, vzdálenosti, místa vykládek, ceny a podobně). Systém plánování dopravy umožňuje sdružovat pro jeden „odvoz“ položky z vícero objednávek, nebo naopak jednu objednávku rozdělit do více „odvozů“.  

Fakturace

Objednávky jsou napojeny na fakturaci a lze tedy přímo na základě objednávky generovat zálohové faktury, nebo daňové doklady. Je zde sledováno i saldokonto, takže uživatel vidí, které objednávky respektive faktury z nich vystavené jsou již uhrazeny a může tedy tyto objednávky vyskladnit, vyfakturovat (přičemž je automaticky odečtena zaplacená záloha).
 

Další funkce

Fakturace přijatých objednávek
Informace pro výkaz Intrastat
Katalogový prodej
Konfigurátor
Pořízení položek objednávky čtečkou čárových kódů
Požadavky na výrobu
Práce s položkami typu „služba“
Převod rezervací na jiný sklad
Přijatá objednávka jako součást zakázky
Rámcové objednávky
Rezervace skladových položek
Sledování historie jednání se zákazníkem
Sledování stavu objednávky
Tvorba VO pomocí PO
Vazba na poptávkové řízení
Zajištění dopravy
Zamykání přijatých objednávek

Mám zájem o podobné řešení.

Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being