Prodejní pokladna

Propojení pokladen se sklady a ekonomikou v ERP přináší řadu výhod.

Jak to funguje

V praxi se může jednat o prosté doplnění komplexního podnikového informačního systému o modul „pokladny“. Stejně tak lze tento produkt využít pro provoz jedné či několika prodejních pokladen v maloobchodní prodejně. Vlastní obsluha je velice jednoduchá a nevyžaduje hlubší znalosti práce s PC.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

Pokladní systém je vnořenou součástí komplexního informačního systému a tím pádem plně a v reálném čase komunikuje s dalšími úlohami jako je sklad, objednávání zboží, převody zboží mezi pobočkami, účetnictví, saldokonto, finance a další. Pokladní systém v omezeném rozsahu využívá funkčnosti okruh logistických agend. Pokladní systém mimo jiné obsahuje evidenci obchodních partnerů, výdej ze skladu, fakturace včetně dobropisů, vrubopisů a zálohových listů, reklamační řízení s dodavatelem, reklamační řízení s odběratelem, pokladní směny a pokladny. 

Jednou z důležitých vlastností pokladního systému je schopnost autonomního provozu (tedy bez spojení s centrální databází) a výměna dat pomocí replikačních systémů. To vám umožní provozovat pokladnu i při výpadku spojení a zajištění následných přenosů potřebných dat.

Řešení předpokládá využití „standardního PC“, s monitorem a klávesnicí. Pro zrychlení a zjednodušení prodeje lze využít čtečku čárových kódů, která je připojena přes „klávesnicový“ vstup. Kromě čtečky lze k systému připojit další příslušenství (např. fiskální zařízení, vybrané stand-alone pokladny, čtečky ccs karet, čtečky platebních karet, zákaznický display a dotykový display - podrobnosti vám sdělíme na požádání).     

Pokladník může realizovat jednak příjem hotovostní platby ale i platbu kartou (současně může vystavovat faktury přímo z „poklady“). K dispozici je možnost použít cenové systémy, pomocí nichž je možno realizovat slevy pro vybrané zákazníky.
Pokladní prodej pracuje s pojmy "Směna", "Pokladna" a "Pokladní doklad"

Směna

Program pracuje tak, že při zahájení práce zobrazí seznam otevřených i uzavřených směn. Uživatel buď zahájí novou směnu, nebo pokračuje v již rozpracované směně. Bez toho, že by se uživatel přihlásil ke směně nebo bez toho, že by směnu sám zahájil, není možno prodávat. Program neumožňuje, aby na jedné pokladně bylo otevřeno současně více směn než jedna.

Pokladní doklad

Každá směna obsahuje seznam pokladních dokladů uskutečněných v rámci dané směny.
Každý pokladní doklad obsahuje seznam prodaných položek a množství.

Prodejní pokladna

Prodejní pokladna má další funkce, které slouží pro uzavírání směn, předávání hotovosti, zaúčtování odvodu tržby a pro realizaci výdeje ze skladu se zaúčtováním výdeje.

Pokladní systém je vybaven mimo výše popsané i těmito funkcemi:

 • Komunikace s fiskální tiskárnou
 • Komunikace s pokladní zásuvkou
 • Nastavení čtečky čárových kódů
 • Komunikace s fiskálním modulem
 • Zobrazení ceny nákupu na displej
 • Vrácení zboží
 • Vložení hotovosti do pokladny v rámci neuzavřené směny
 • Vystavení faktury z pokladny (bez pokladního dokladu)
 • Vystavení výdejky z pokladny (bez pokladního dokladu)
 • Poskytnutí slevy
 • Speciální výpočet množství k výdeji
 • Ukončení směny a odvod tržby
 • Vrácení DPH
 • Přijetí zálohy a její vyúčtování
 • Odvod hotovosti z neuzavřené směny
 • Založení směny
Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being