Plánování kapacit a sledování výkonů

S Visionem probíhá plánování lidských zdrojů i strojů automaticky a na vás je jen vyřešení nestadardních situací.

Jak to funguje

S Visionem probíhá plánování lidských zdrojů i strojů automaticky a na vás je jen vyřešení nestadardních situací. Plánování zdrojů pro realizaci projektu je velmi propracovanou částí celého projektového řízení a umožní vám pomocí definovaných zdrojů s kapacitními kalendáři dopředně nebo zpětně plánovat kapacity.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

Zdrojem přitom může být například profese (např. opravář, programátor a podobně) nebo též konkrétní pracovník. Zdrojem může být stroj nebo nástroj. Plánování probíhá plně automaticky a na vás zůstane jen vyřešení konfliktů v kapacitním plánu. Vytížení zdroje je znázorněno v procentech a barevně.Kapacitní plánování dále obsahuje tyto funkce:

 • Naplánování výkonů z požadavků definovaných v projektu

 • Automatický posun plánu dle změny termínů projektu

 • Plánování odstávek

 • Evidence zdrojů

 • Naplnění kapacitního kalendáře

 • Grafické zobrazení zaplánování

 • Vytížení zdrojů

 • Funkce ruční změny plánu výkonů

Sledování výkonů

Vykazování výkonů je řešeno samostatnou úlohou a může být napojeno přímo na mzdové lístky. Umožní vám snadno a přehledně sbírat informace o odvedených výkonech projektu. Úloha je optimalizovaná ke snadnému pořízení realizovaných výkonů.

Obsluha může potvrdit předem naplánované výkony nebo pořídit nové neplánované výkony, které budou účtovány jako vícepráce, nebo nebudou účtovány vůbec. Úloha umožňuje provádět schvalování vykázaných výkonů například mistrem.


Evidence výkonů dále obsahuje tyto funkce:

 • Evidence výkonů

 • Záznam plánovaného výkonu

 • Přehled fakturovaných výkonů

 • Účtování o realizovaných výkonech

 • Generování fakturačních údajů z realizovaných výkonů

Mám zájem o prezentaci systému.

Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being