Manažerské reporty

Výsledky a rozbory ve formě přehledných tabulek, které vám umožní správně se rozhodovat a prezentovat zejména ekonomické ukazatele firmy.

Jak to funguje

Reporty z Vision ERP potěší především pro řídící pracovníky, management podniku, jednatele apod. Tito lidé zpravidla pracují v systému velmi omezeně nebo vůbec a obvykle je primárně zajímají ekonomické kumulativní výsledky obratů, nákladů, rabatu atd. Manažerské reporty nejen vytváří ty správné přehledy, tabulky či kontrolingové reporty, ale především umožní je efektivně prohlížet, modifikovat vstupní podmínky a získávat smysluplná čísla.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

Prohlížeč reportů je nástroj, který umožní běžnému uživateli pracovat s reportem podobně jako s tabulkou v excelu. Může tedy spouštět výpočty, měnit vstupní parametry, exportovat tabulky mimo systém (například do již zmíněného programu MS Excel) a v neposlední řadě reporty tisknout.

Editor reportů je rozšíření samotného prohlížeče o nástroje pro návrh a tvorbu reportů. Editor obsahuje i velmi pokročilý interpret jazyka ObjectPascal a zpřístupňuje všechny třídy objektů, které jsou běžně použity v rámci návrhu celého systému Vision ERP. Díky této vlastnosti jsou možnosti nástroje téměř neomezené. Editor reportů je určen zkušeným uživatelům nebo IT pracovníkům.     

Sada reportů je několik již vytvořených reportů. Bez těchto reportů by byl modul jen prázdným nástrojem. Dodaná sada tomuto nástroji teprve dává smysl a vám poskytne i další inspiraci, vzory a nápady jak si sestavit další reporty zaměřené na váš konkrétní požadavek.

Zásadní výhodou oproti tiskovým sestavám což je rovněž forma manažerského výstupu je v tom, že výsledná sestava je pouze pasivním zobrazením bez možnosti cokoliv měnit.  Oproti tomu s manažerskými reporty je možné dále aktivně pracovat, kdy práce je velmi podobná té kterou známe z MS Excel.

 
Sumárně tato část aplikace obsahuje následující:
 

  • Seznam reportů
  • Náhled a tisk reportů
  • Import a export reportů
  • Uložení reportů
  • Marketingové reporty
  • Editor reportů
  • Export do MS Excel

Mám zájem o prezentaci systému.

Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being