Plánování a sledování dopravy

Ať už plánujete přepravu vlastní nebo s pomocí externích firem, vždycky je dobré mít přehled a dělat to co nejefektivněji.

Jak to funguje

Hlavní myšlenkou je vytvořit plán pomocí položek přijatých objednávek a mít tak přehled, u kterých položek je doprava zajištěna, na kdy a kterým dopravcem. Funkce je navržena tak, aby vyhověla jak v případě, kdy společnost využívá vlastní dopravu, tak v případě kdy tuto službu objednává u externího dopravce.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

Funkce používá informace o objemech i hmotnosti zboží a dává dispečerovi informace pro správnou volbu vhodného dopravního prostředku. Funkce umí na jedno auto "naložit" i položky z různých objednávek pro různé odběratele a naplánovat rozvozní trasu. Kromě toho funkce umožňuje vytvoření rozvozního listu, který obsahuje soupis naloženého zboží s místem vykládky nebo nakládky. 

Program umožňuje měnit pořadí nakládek a vykládek, pomocí veřejně dostupných on-line služeb umí přepočítat vzdálenosti po změně pořadí, zjistit celkovou vzdálenost dopravy od nakládky po poslední vykládku a vyhnout se určitým úsekům trasy (například placené úseky, dálnice a podobně). Následně je možno přepravní náklady zkalkulovat a vytořit faktury obsahující nejen zboží, ale i cenu dopravy.

 Seznam funkcí:

  • Vytváření plánu dopravy pomocí PO, VO, předvýdejek, výdejek
  • Sledování položek, jak s již naplánovanou dopravou, tak s nevyřízeným požadavkem na dopravu
  • Vytvoření dopravy nad označenými položkami
  • Zahrnutí označených položek do existující dopravy
  • Dialog dopravy se seznamem jednotlivých nakládek/vykládek, lze měnit jejich pořadí 
  • Přepočítání vzdálenosti mezi adresami nakládek/vykládek
  • Výpočet celkové vzdálenosti dílčí dopravy
  • Kalkulace dílčí dopravy
  • Expedice pomocí plánu dopravy
  • Fakturace dopravy pomocí plánu dopravy

Mám zájem o prezentaci systému.

Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being