Poptávkové řízení

Porovnávání nabídek a objednávku zboží vám usnadní tato funkce. Napojení na CRM, ekonomiku a sklady udělá z nákupu jednoduchou záležitost.

Jak to funguje

Porovnávání nabídek a objednávku zboží vám usnadní tato funkce. Napojení na CRM, ekonomiku a sklady udělá z nákupu jednoduchou záležitost. Funkce slouží k evidenci a zpracování poptávek na dodání určitého zboží, materiálu nebo služeb a dále k automatickému vytvoření vydané objednávky přímo pomocí informací z poptávkového řízení a k aktualizaci dodavatelských ceníků.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

Princip „Evidence poptávkového řízení“ je založen na vytvoření poptávkového dokumentu, který obsahuje soupis poptávaných položek s uvedením podrobností. K takto vytvořené poptávce se přiřadí seznam potenciálních (poptávaných) dodavatelů. Poptávkový dokument je možno elektronicky odeslat zvoleným dodavatelům.

V průběhu poptávkového řízení uživatel zapisuje nabídky dodavatelů pro závěrečné hodnocení. Vzniká tak postupně databáze dodavatelů určité služby nebo zboží (materiálu), kterou je možno využít v okamžiku tvorby vydaných objednávek. Uživatel může řídit stav poptávkového řízení a v určitém okamžiku řízení ukončit.
Funkce je přímo integrovaná do části zásobování a sklady s vazbou na číselníky skladových položek, číselníky služeb a vydané objednávky. Důležitá vazba je též na část CRM. U každého poptávkového řízení lze pořizovat záznamy o jednáních s potenciálním dodavatelem, díky čemuž má nákupčí přehled o telefonických, emailových a dalších kontaktech s partnery.   
 

Vytvoření objednávek

Funkce umožňuje uživateli vybrat poptávané položky, u každé položky program nabídne oslovené dodavatele včetně nabídnutých hodnot a uživatel jen rozhoduje, u kterého dodavatele jednotlivé položky objedná. Program následně vytvoří tolik objednávek, kolik dodavatelů bude zvoleno.
Návaznost na Vydané objednávky.
 

Aktualizace dodavatelského ceníku

Slouží k přenesení zjištěných a zaznamenaných nabídek dodavatelů do evidence „dodavatelských ceníků“. Funkci spouští uživatel ručně, aby bylo možno zajistit selektivní aktualizaci dodavatelských ceníků.

Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being