Kapacitní plánování výroby

Plánování vám umožní vytížit optimálně všechny zdroje a sledovat a vyhodnocovat stav zakázek.

Jak to funguje

Můžete si předem zvolit, kdy je potřeba určitou zakázku ukončit a předat. Díky plánování kapacit strojů i zaměstnanců docílíte jejich optimálního vytížení a zefektivnění výroby. Pokud něco nepůjde podle plánu, systém vás sám upozorní. Díky přehledu, který získáte, budete také snáze řešit rizikové situace.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

Základní časový rámec udávají termíny zejména na přijatých objednávkách a to až na úrovni jednotlivých položek tzn. jednotlivých výrobků.

Lze pracovat s těmito termíny:

Závazný termín pro výrobu je poté uveden na výrobním příkazu a primárně vychází z výše uvedených termínů. 

Systém umožňuje řízení výroby pouze na základě definice základních termínů. Pro podrobnější plánování výroby je k dispozici:

Kapacitní plánování

 • V systému je samostatná agenda, která definuje zdroje pro výrobu.
 • Zdrojem může být stroj nebo třeba i pracovník.
 • Jednotlivé zdroje mohou být uspořádány ve skupinách, což umožňuje plánovat kapacity pro celou tuto skupinu.
 • Každý zdroj má vlastní tzv. kapacitní kalendář, kde je specifikováno, v které dny a od kdy do kdy je zdroj k dispozici pro výrobu.  
 • V TPV jsou definovány požadavky na využití zdrojů u jednotlivých operací.
 • Nad výrobními příkazy jsou tedy známy celkové požadavky na využití zdrojů dle definice v TPV a dle počtu výrobků v příkazech. Dále jsou známy požadované termíny zahájení a ukončení výroby.

Na základě výše popsaných informacích systém provede naplánování operací u zdrojů tzn. poskládá operace do jejich kapacitních kalendářů. Podporujeme více algoritmů pro způsob zaplánování operací či jejich přeplánovávání.

V grafickém přehledu lze sledovat vytížení zdrojů v čase a odhalit tak případné předimenzování nebo naopak nevytíženost jednotlivých strojů apod.

Kapacitní plánování dále obsahuje tyto funkce

 • Posunutí plánu výroby
 • Plánování odstávek
 • Naplánování operací z požadavků na výrobu   
 • Evidence zdrojů
 • Naplnění kapacitního kalendáře
 • Naplánování operací z výrobních příkazů   
 • Grafické zobrazení zaplánování
 • Vytížení zdrojů
 • Funkce ruční změny plánu operací
 • Dílenské řízení

Zaujala Vás tato funkce? Nechte si od nás nezávazně ukázat celý systém, stačí vyplnit formulář.

Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being