Plánování údržby

Plánované opravy a prohlídky vede systém v patrnosti a upozorní vás na ně včas. Eviduje i jednorázové opravy.

Jak to funguje

Modul slouží k řízení a plánování jak opakujících se pravidelných prohlídek, tak i jednorázových oprav. Řízení a plánování údržby se týká nejen výrobních zdrojů, ale i zařízení a nástrojů v evidenci hmotného majetku a v operativní evidenci. U již naplánovaných údržeb lze využít mechanismu, který ve zvoleném časovém předstihu upozorní na nutnost provedení údržby.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

Každému předmětu, jehož údržbu chcete plánovat, můžete vytvořit  tzv. kartu údržby. Jedna karta údržby obsahuje jednotlivé předpisy údržby. Každá karta může tedy obsahovat libovolné množství předpisů údržby.

Předpisem údržby chápejte pravidelné prohlídky, pravidelné výměny jak kapalin, tak součástí a podobně. Každý předpis údržby obsahuje předpokládané použité materiály a operace, což umožňuje vyčíslit pravděpodobné náklady na provedení údržby a plánovat nákup materiálu, nebo plánovat zdroje pro údržbu. Pro tvorbu předpisů můžete využít mechanismu tzv. šablon (viz „Řízení údržby-Šablony údržby“), na základě kterých se při zakládání karty údržby automaticky vygenerují příslušné předpisy.

Plán údržby je přehledně zobrazen v samostatném pohledu a uživatelsky lze doplnit další potřebné pohledy podle zvyklostí organizace.

Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being