Řízení neshod, rizik a opatření

Nejen pro normu 9001 je třeba sledovat a řídit rizika a neshody. Pomůžeme vám s tím.

Jak to funguje

Všechny společnosti, které mají implementovaný systém řízení kvality podle normy ISO 9001, musí řídit neshody a nápravná opatření. S tím  souvisí i další agenda, kterou je řízení rizik. Myšlenka této funkcionality je v propojení těchto problematik.
Mám zájem o podobné řešení

Co je obsahem

Vycházíme z toho, že společnost by především měla řídit rizika podnikání. Na základě vyhodnocení rizik je nutno stanovovat preventivní opatření k minimalizaci, či eliminaci rizika. Pokud se něco nepodaří, musí na to společnost reagovat řízeným způsobem. Společnost provede záznam a neshodě, neshodu vyřídí a stanoví tzv. nápravná opatření. 

Dostáváme tedy čtyři kategorie velmi podobných agend, které jsou vzájemně provázané.  Řízení rizik, preventivní opatření, řízení neshod a nápravná opatření. Všechny agendy mají společné jmenovatele, kterými jsou přinejmenším popis situace, důvod vzniku dané situace, požadovaný způsob vyřešení, zadané úkoly, případně návrh preventivního či nápravného opatření, zpráva o vyřešení a následné hodnocení. Funkce je propojena s workflow a plnění úkolů, či opatření je snadno kontrolovatelné. Všechny záznamy lze kategorizovat a lze tak následně vyhodnocovat tuto činnost nejen podle účinnosti, ale i podle různých kategorií, pracovišť a podobně.

Zavedením této úlohy získáte efektivní nástroj pro sledování rizik, neshod a nápravných opatření. Nejen že splníte požadavky normy ISO 9001, ale získáte nástroj pro podnikání, který podvědomě používá každý rozumný hospodář – tj. předcházet problémům eventuálně poučit se z vlastních chyb. Zaznamenané zkušenosti mají tu výhodu, že je můžete lehce zprostředkovávat dalším lidem.
Souhlasím se zpracováním údajů
Do not fill in if you are a human being