< Přehled novinek

Automatická výměna dat s bankou

15. 11. 2019
Stahování výpisů z Československé obchodní banky i odesílání převodních příkazů probíhá v nové verzi Vision ERP automaticky. Má neustále k dispozici nejaktuálnější informace o účtech.

ČSOB před časem zprovoznila Business Connector, který funguje jako nové rozhraní pro rychlou a bezpečnou výměnu dat s bankou. Vision ERP umí jak automaticky stahovat výpisy z této aplikace, tak i odesílat podepsané převodní příkazy. Účetní obdrží e-mail, že data byla aktualizována.

Stažené výpisy Business Connectorem Vision aplikační server na pozadí importuje do databáze a současně posílá zprávu určené osobě (osobám) o nezaúčtovaném výpise.

VISION-062.jpg

Dále Vision ERP umí převodní příkaz přímo při exportu opatřit podpisovým certifikátem a předat Business Connectoru k odeslání. Odesílání probíhá bez nutnosti dalších činností (není nutná žádná autentizace v internetové aplikaci nebo jiná činnost).

Vysoká míra zabezpečení certifikáty a elektronickými podpisy zaručuje její úplnou bezpečnost.