< Přehled novinek

Veškeré změny v nové verzi

25. 11. 2019
Verze 193 přináší nové uživatelské prostředí s názvem Aktivní plocha, automatickou výměnu dat s bankou a další změny. Stručný seznam najdete zde:

Odbyt
Podpora systému eKasa (SK)
Prodej služeb na prodejní pokladně
Přemístění a záměny šarží v rámci inventury
Možnost přednastavovat parametr "Vycházet z ceny s DPH při fakturaci z výdejek, zakázek a projektů

Historie jednání s kontaktem
Fakturace firmě s registrací k DPH v jiném státě EU (mimo eurozónu)
Změna pořadí položek nabídky pomocí tlačítkových šipek "nahoru" a "dolů"
Funkce pro kopírování členění z hlavičky příjemky do označených položek příjemky a předpříjemky
Funkce pro kopírování členění z hlavičky výdejky do označených položek výdejky a předvýdejky

Docházka
Napojení číselníku akcí docházky na firemní kalendář.  Bude-li akci docházky přiřazen "typ události", budou se schválené akce tohoto typu přenášet pracovníkům do docházky z firemního kalendáře.

Evidence dokumentů, stavy dokumentů 
Možnost nastavit příznak „Tento stav slouží k označení schváleného a platného dokumentu“. Použití: při výběru vzorů, filtrování, varianty datových množin.
 
Mzdy a personalistika
Ve verzi 193 jsou zatím ve zkušebním provozu (neustálé změny na straně ČSSZ) zařazeny e-neschopenky. Přes službu VREP (nové elektronické podání, funkce je přidána i na liště prohlížeče e-neschopenek) lze e-neschopenky načíst z webu ČSSZ a následně je přenášet do mezd - evidence náhrad mzdy při pracovní neschopnosti. Formulář nemoci se automaticky vyplní z dat e-neschopenky.
Předpoklady funkčnosti:
1. Osobní kvalifikovaný certifikát zaevidovaný na  ČSSZ
2. Šifrovací certifikát ČSSZ
3. Novinka a nutný předpoklad - osobní komerční certifikát zaevidovaný na ČSSZ společně se žádostí na používání fukčnosti DZDPN20, který slouží pro zašifrování dat o neschopenkách v odpovědi ČSSZ a dešifrování obdržené odpovědi.