Nákup nebo pronájem licencí

Nákup nebo pronájem licencí

Věříme, že náš obchodní model vám umožní najít nejvhodnější způsob financování našeho produktu.

Obchodní politikou společnosti Vision Praha s.r.o. je vytvoření takových obchodních podmínek, abychom vyšli vstříc co největšímu počtu zákazníků. Obchodní podmínky produktu nabízejí tyto možnosti:

Systém je prodáváme po modulech – díky tomu můžete svůj informační systém budovat postupně a nejste nuceni nakupovat nepotřebné moduly.

Systém licencujeme na počet současně pracujících uživatelů – považujeme to za nejspravedlivější systém ocenění, protože cena se odvíjí od počtu současně pracujících uživatelů v dané části systému.

Systém prodáváme i v rozsahově omezené variantě (Vision ERP Start) – i relativně malá firma má možnost si pořídit funkčně plnohodnotný systém v kategorii ERP, postupně jej budovat a rozšiřovat.

Licence systému si můžete koupit nebo pronajmout.

  • Nákup licencí znamená jednorázovou platbu na začátku a menší platby za údržbu systému. Licence vám zůstávají. Tento model je výhodnější v dlouhodobém horizontu, ale je méně pružný.

  • Pronájem licencí (SaaS) znamená poskytnutí práva používat software po dobu pronájmu. Od začátku platíte jen zlomek pořizovací hodnoty licencí, ale pravidelně. Pronájem je nesmírně pružný – můžete průběžně měnit rozsah používaných licencí jak směrem nahoru, tak směrem dolu. Pronájem je výhodný v krátkodobějším horizontu, nebo při nejistotě budoucího vývoje.

  • Obě metody lze kombinovat. V žádné z metod není důležité, jestli systém provozujete na vlastním zařízení, nebo v Cloudu (na pronajatém zařízení).

  • Obě metody pořízení licencí zajišťují minimálně tyto práva

- právo používat licence systému Vision32 ve sjednaném rozsahu

- průběžná aktualizace systému s ohledem na legislativní změny

- automatická konverze dat při přechodu na aktualizované verze systému (mimo změny databáze)

- přístup k on-line dokumentaci a vědomostní bázi

- garance legislativní podpory po dobu nejméně 10 let

- smlouva se sjednává na dobu neurčitou 

- rozsah licencí je dynamický a je možné jakkoliv změnit počet používaných licencí