Certifikáty

Certifikáty
Společnost Vision Praha s.r.o. je držitelem řady certifikátů a osvědčení. Zde jsou některé z nich...
Společnost Vision Praha s.r.o. je držitelem certifikátu systému managementu jakosti
ISO 9001:2008
                                                 


Zpráva auditora
 

Osvědčení o účasti v systému zpětného odběru elektroodpadů