Politika kvality

Politika kvality
Společníci Vision Praha jsou si vědomi neustále rostoucích požadavků na kvalitu a komplexnost informačních systémů, reakceschopnost dodavatelů a vysokého standardu služeb. Proto schválili a vyhlásili tuto základní politiku a strategii:
  • Vytvářet neustálý tlak na zefektivňování vývoje informačních systémů týmovou prací a zvyšování kvality a komplexnosti služeb. Využívat nových know-how a postupů, monitorovat a vyhodnocovat jednotlivé realizační procesy. 
  • V rámci vývoje trhu poskytnout zákazníkům komplexnější informační systém s novými moduly pokrývajícími všechny oblasti řízení a produkce u zákazníků. Současně se zaměřovat na standardizaci souvisejících služeb spojených s údržbou a vývojem našeho informačního systému.
  • Společníci jdou příkladem svým podřízeným a totéž vyžadují po všech pracovnících společnosti. Základem pro naplnění této politiky a strategií společnosti jsou Cíle společnosti Vision Praha s.r.o. zpracované a schválené společníky jako důkaz, že je jasně vytýčený směr, kterým se společnost bude ubírat v následujících letech.
  • Monitorovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu od zákazníků, sledovat jejich spokojenost a zajišťovat odpovídající reakce na jejich potřeby. Nebát se říci ne, pokud nejsou požadavky zákazníků splnitelné, jsou v rozporu s legislativou či etickým chováním společnosti.
  • Monitorovat a uplatňovat legislativní požadavky, požadavky zákazníků a jiných závazných předpisů.
  • Snahou všech pracovníků je uvědomovat si dopady své práce na ostatní spolupracovníky, společnost a zákazníky, neustále si zvyšovat své vzdělání, vědomosti a znalosti, aby se předcházelo chybám a nekvalitě.
  • Vyžadovat kvalitní výsledky práce a prostředky nejen od kmenových zaměstnanců, ale i od externích spolupracovníků na vývoji informačního systému, kvalitu též vyžadovat od ostatních dodavatelů zboží a služeb.


                               Mgr. Petr Klapka
                               ředitel společnosti