Profil společnosti

Profil společnosti

Společnost Vision Praha s.r.o. se už přes 25 let zabývá tvorbou a implementací ekonomických a výrobních informačních systémů a realizací integrovaných řešení.

Kořeny společnosti sahají do roku 1992. Za více než 25 let působení na českém trhu se především díky kvalitním produktům podařilo vybudovat rozsáhlou klientelu čítající několik set zákazníků. Dnes patří Vision Praha s.r.o. k významným dodavatelům informačních systémů v segmentu středních a větších firem. 
Management kvality je certifikován podle norem 9001:2008. Všichni pracovníci společnosti znají politiku jakosti a uplatňují ji v praxi.
    
V současné době společnost nabízí především informační systém Vision ERP. Tento produkt je na trhu od roku 2000 a dnes má přes 500 uživatelů, převážně českých a slovenských firem. Je vhodný pro segment středně velkých a větších firem, ale díky zajímavé cenové strategii jej může s výhodou využít i menší firma. 
Systém vychází z dlouholetých zkušeností získaných s jeho předchůdcem, ekonomickým a výrobním systémem Oskar. Využívá osvědčené technologie klient-server nad SQL databází (Sybase SQL). Svou funkcionalitou pokrývá běžné potřeby firem v oblasti řízení a plánování financí, personalistiky a mezd, řízení a plánování logistiky, řízení projektů, zásobování a výroby. Je vybaven moderními podpůrnými nástroji, jako je workflow a customizace prostředí, funkcionality a sestav.
 

V rámci implementace systému je společnost Vision Praha s.r.o. schopna pomoci také při optimalizaci informačních toků v podniku (zavádění jakostních norem nebo vnitropodnikových směrnic). Významnou službou je průběžná aktualizace systémů, která zákazníkovi zaručuje skutečně dlouhodobou investici. Několikaleté zkušenosti na poli dodávek hardwarového vybavení spolu s projektováním, realizací a údržbou počítačových sítí umožňují nabídnout komplexní dodávky (software, hardware, služby) - Vision Praha s.r.o. může garantovat bezproblémový provoz celého systému a zákazníkovi tak nabízí výhodu jednání s jediným partnerem. Naše nabídka je široká - od parciálních dodávek produktů a služeb až po komplexní řešení informačního firemního systému. Umíme vám výrazně snížit náklady na řízení některých procesů a získávání dat, které využijete ve svém oboru podnikání.
    
Společnost Vision Praha s.r.o. působí na celém území České republiky a Slovenska.