Nasazení nového ERP systému

Nasazení nového ERP systému

Optimální postup při implementaci nového ERP systému

Implementace informačního systému je složitý projekt. Každá implementace IS musí počítat se značným množstvím potenciálních rizik. O tom svědčí i fakt, že podle celosvětových statistik skončí přibližně 20 % implementací neúspěšně.
Naše metodika implementace je založena na více než dvacetileté  zkušenosti s implementacemi ve více než 500 různých společnostech.

Proces implementace má v našem pojetí 3 základní části: 
 • Úvodní studie
 • Vypracování projektu implementace
 • Vlastní implementace

Úvodní studie

Obsahem studie je:
 • zmapování vašich procesů a požadavků
 • návrh řešení s ohledem na zjištěné požadavky a možnosti informačního systému
 • konzultace navrhovaného řešení s vámi
 • stanovení rozsahu implementace (co je a není předmětem implementace)
 • upřesnění cenové kalkulace

Vypracování projektu implementace

Projekt obsahuje zejména:
 • definici hlavních cílů projektu
 • rozdělení projektů do etap
 • časový harmonogram
 • definici metrik pro předání jednotlivých etap
 • požadavky na součinnost

Implementace

V rámci implementace provedeme:
(na základě projektu implementace)
 • instalaci systému do firemní sítě
 • nastavení přístupových práv
 • konfiguraci a parametrizaci systému
 • uživatelská přizpůsobení, tzv. customizace (tvorba tiskových sestav, úprava dialogů, skripty apod.)
 • převody dat
 • případné programové úpravy
 • testování klíčových procesů s klíčovými uživateli
 • školení klíčových uživatelů
 • podporu při zkušebním provozu
 • podporu při ostrém provozu 

Poznámka:
Výše uvedený postup je optimální pro středně velké a velké projekty. U menších projektů je možné se dohodnout na zjednodušeném postupu.