Neprodáváme software v krabici

Neprodáváme software v krabici

Vision ERP není pouze software k zadávání účetních dat. Je významnou podporou realizace vašich potřeb při řízení firmy.

Naši zákazníci při analýze podnikových procesů často zjišťují, že musejí odstranit některé z následujících nedostatků:
 

 • chybějící měření a vyhodnocování výkonnosti a plnění cílů,

 • nedostatečná podpora manažerského rozhodování a vymahatelnost úkolů,

 • rozmělněné řízení zdrojů a kontrola finančních toků,

 • neefektivní  a administrativně náročné pracovní postupy, „každý to dělá po svém“,

 • neaktuální informace jsou brzdou plánování, inovace a řízení rizik,

 • nepravidelná komunikace a nedostatečná podpora vztahu se zákazníky,

 • neřízená nákupní procedura a úroveň dodavatelských podmínek,

 • chybějící kontrola kvality vstupních materiálů a vlastních produktů,

 • výrobní kapacity a hodnota skladových zásob neodpovídají reálnému prodeji.


Nestandardizované procesy a složité schvalování ovlivňují:

 • kvalitu poskytovaných služeb a spokojenost zákazníků,

 • produktivitu a motivaci pracovníků,

 • celkovou nákladovost a výkonnost,

 • nezaručená aktuálnost legislativy.


My vám dáme nástroje k tomu, abyste tyto nedostatky mohli efektivně řešit. Pomůžeme vám náš podnikový informační systém nastavit tak, abyste dosáhli nejefektivnějšího možného využití. Touto optimalizací máte možnost dosáhnout:

 • Růstu efektivity všech běžných podnikových procesů.

 • Zvýšení produktivity práce.

 • Vysoké návratnosti vložených investic.

 • Zpřehlednění informačních toků v organizaci.

 • Odstranění duplicit při vkládání dat do několika izolovaných systémů.

 • Snížení pracnosti při zpracovávání a vyhodnocování podnikových dat.

 • Úspor v oblasti skladových zásob.