Vlastní infrastruktura

Vlastní infrastruktura
Vlastníte a provozujete server a síť, zajišťujete všechny potřebné aktualizace. Licence si pořídíte formou nákupu nebo pronájmu.

U této varianty provozujete vlastní IT infrastrukturu. Licence pořídíte jednorázovým nákupem nebo pronájmem, s možností dalšího rozšiřování počtu licencí v budoucnu.

Konfiguraci IT infrastruktury s vámi konzultujeme při nákupu ERP systému nebo vám doporučíme minimální konfiguraci na základě konkrétního rozsahu implementace.

V případě provozování vlastní IT infrastruktury je obvykle třeba zajistit:

 • nákup a údržbu hardware – server a diskový prostor

 • systémový software serveru (SQL server, OS, antivirová ochrana)

 • nastavení a správu sítě

 • náklady na energie spojené s provozováním hardware

 • správu přístupových práv k serveru

 • zabezpečení dat na serveru

 • zálohování dat

 • dostupnost serveru 

 • fyzické zabezpečení serveru

 • aktualizaci systémového software

 • aktualizaci Vision ERP

A v případě potřeby přístupu uživatelů mimo lokální síť:

 • zajistit internetovou konektivitu na straně serveru

 • vytvořit definice RDP pro jednotlivé uživatele