Rozsah a cíle analýzy

Rozsah a cíle analýzy

Cílem vstupní analýzy je získat základní představu o vašich hlavních procesech a potřebách.

V této fázi zpravidla ještě vybíráte z více systémů na trhu, proto analýza trvá jen asi 4 až 8 hodin.
Cílem je získat rámcovou představu o hlavních procesech ve firmě a požadavcích klíčových uživatelů, analyzovat nejpalčivější problémy a slabá místa a seznámit se s požadovanými cíli implementace nového ERP systému.     
Výstupem je následná prezentace konceptu řešení na živém systému s důrazem na pokrytí hlavních funkčních oblastí a zefektivnění stávajících firemních procesů.
Náš systém je velice variabilní a přizpůsobí se konkrétním požadovaným procesům. Před prezentací proto chceme více poznat konkrétní požadavky tak, aby byla následná prezentace co nejefektivnější  a  abychom prezentovali skutečně to, co vás zajímá.