Garance souladu systému s legislativou

Garance souladu systému s legislativou

Společnost Vision Praha s.r.o. se při podpisu licenční smlouvy zavazuje minimálně k desetiletému udržování systému v souladu s platnou legislativou.

V oblasti legislativy spolupracujeme se zkušenými daňovými poradci a konzultujeme problematiku s příslušnými úřady státní správy.