Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Díky systému vlastní kontroly a vzdělávání zatím na pojistné události nedošlo, ale jistota je jistota.

Pracujeme s citlivými daty zákazníků a na našem systému je závislý chod celé vaší firmy. 
Jsme si vědomi důležitosti i rizik, které naše práce obnáší. Proto jsou naši pracovníci důsledně školeni a testováni tak, aby k žádným fatálním škodám vůbec nemohlo dojít.
Kdyby se ale něco neočekávaného skutečně stalo a protože je to často požadavek zákazníků při výběrových řízeních, jsme pojištěni.