Informační systém pro vedení půjčoven a řízení pronájmů

Pronájem strojů, sportovního vybavení nebo dopravních prostředků je s námi hračka. Využijte připravený balíček pro půjčovny.
Je půjčovna předmětem vašeho podnikání, nebo jen potřebujete evidovat náčiní, které zapůjčujete svým zaměstnancům? Ušetřete si práci s evidencí v ERP systému.


Vision ERP pracuje s evidencí sortimentu k půjčování. Informační systém automaticky vyhodnocuje disponibilní množství podle skutečného stavu zařazených předmětů a stavu vypůjčení. Sleduje stav položek po vrácení a v případě nutné opravy tuto položku označí za nedisponibilní. Poradí si i s postupným vracením předmětů, fakturací a opakovanou fakturací výpůjček, sledováním poškození nebo půjčováním celých souborů předmětů. Kromě běžných propojení na účetnictví, saldokonta, platby, sklady a majetek je modul půjčovny v ERP systému napojen i na funkce workflow a tak umožňuje řídit interní proces půjčování hodnotných předmětů uvnitř společnosti.
Mám zájem o prezentaci systému
Vision ERP je pro TEZAS nástrojem, bez kterého si zaměstnanci nedovedou představit každodenní práci.
Radislav Rožánek
Radislav Rožánek
předseda představenstva TEZAS a.s.
Souhlasím se zpracováním údajů