Souhlas se zpracováním osobních údajůOdesláním formuláře potvrzujete, že souhlasíte se zařazením Vámi poskytnutých osobních údajů  ve formuráři do databáze společnosti Vision Praha s.r.o., jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro obchodní a marketingové účely správce, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (tzv. GDPR), a to na dobu maximálně 3 let nebo do pominutí jiného právního důvodu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Vaše osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování. Můžete požádat o informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požádat o vysvětlení ohledně jejich zpracování, vyžádat si přístup k těmto osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.