Jak zefektivnit nakládání s osobními daty? GDPR.png

Vision ERP vám v nové verzi umožňuje dodržet všechny zákonné postupy v rámci GDPR. Navíc si můžete pořídit nové funkce, které vám mohou výrazně usnadnit manipulaci s osobními daty, souhlasy s jejich zpracováním a dalšími dokumenty.

Využijte akce do konce roku 2018 a získejte tyto funkce s výraznou slevou.

 
Automatizace získání souhlasu

Automatizace získání souhlasu

Jednoduše si v kontaktech označíte osoby, které chcete požádat o souhlas se zpracováním osobních údajů a zmáčknete tlačítko „odeslat“. Zbytek za vás zařídí systém a jeho WEBové komponenty. Nemusíte nic instalovat, nemusíte nic implementovat a samotné nastavení je zahrnuto do ceny služby. Systém sbírá přijaté souhlasy a ukládá do vaší databáze.
Spisová služba

Spisová služba

Agenda, která umožňuje formálně správně spravovat řízenou dokumentaci. Pracuje jak s dokumenty, které nepodléhají změnám, tak s dokumenty, které změnám podléhají. Agenda má vazby na úlohy CRM, na účetnictví, výrobu a personální úlohy. Umožňuje nejen schvalovat dokumenty, ale též sledovat změnové řízní a evidovat předchozí verze dokumentů. K typickým představitelům této agendy patří korespondence, smlouvy, došlé faktury, zprávy a revize, výkazy, audity, směrnice, metodické pokyny, vzory smluv, vědomostní databáze a další.
Rizika, incidenty a opatření

Rizika, incidenty a opatření

Nástroj pro pověřence, který může vyhodnocovat a zaznamenávat incidenty, rizika, navrhovat preventivní a nápravná opatření, zadávat úkoly konkrétním pracovníkům a sledovat jejich plnění. Správa rizik a incidentů má širší využití např. v rámci systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2015.

Mám zájem o zvýhodněnou nabídku.