Podpůrné agendy

Mít vše v jediném systému má spousty výhod, počínaje zálohováním, přes uživatelský komfort až po jedinečnou provázanost všech agend.

Systém Vision32 má "vše v jednom" (All In One), takže vedle těch agend, bez kterých se opravdu neobejdete, můžete třeba plánovat porady, nebo evidovat a řídit odstraňování neshod či analyzovat rizika a sledovat preventivní opatření.
Mám zájem o prezentaci systému.

Jak řešíte neshody v rámci řízení kvality podle ISO 9001?

Jak řešíte neshody v rámci řízení kvality podle ISO 9001?

Podle nás by neshody neměly zůstat jen nepopulární agendou, která se hodí na krk manažerovi kvality. Zabudovali jsme agendu pro řízení neshod a případných opatření přímo do systému a propojili ji s běžnými úkoly ve firmě. Docela nenásilně tak dosáhnete toho, co po vás norma skutečně chce. Tedy pokud se něco nepodaří, norma vyžaduje prozkoumat to, zjistit příčinu, napravit konkrétní problém a zajistit, aby se to příště nestalo. S tím samozřejmě souvisí úkoly pro různé lidi a potřeba sledovat jejich plnění a efektivitu nápravných kroků. A v tom všem vám systém Vision32 pomůže.

Firmu nelze řídit bez porad

Firmu nelze řídit bez porad

V každé firmě se lidé potřebují vzájemně domlouvat a většinou to dělají organizovaně, tedy na poradách. Všichni naši klienti mají nějaký způsob zápisů z porad a vy určitě také. Náš nástroj tyto zápisy vkládá do centrální databáze a zajistí distribuci zápisů a sledování zadaných úkolů. Je to docela jednoduchý, ale velmi užitečný nástroj. Manažer jistě ocení možnost kontrolovat nejen průběh porad, ale i plnění úkolů z porad, na kterých třeba osobně nebyl.

Systematické řízení rizik

Systematické řízení rizik

Řízení neshod je podmínka nutná pro řízení kvality. Co se ale dá udělat, aby se neshody minimalizovaly? Velké firmy kvůli tomu řídí rizika. Ty lze hledat, kategorizovat, vyhodnocovat a předcházet jim, jak to dělá každý rozumný člověk v běžném životě. Pokud chcete mít ve firmě všechny své závěry systematicky podchycené a sledované, potřebuje nějaký nástroj. Pokud možno snadno implementovatelný, jako má náš Vision32. Evidence neshod a jiné podpůrné agendy samozřejmě nevyřeší procesy, které firmu živí, ale mohou vcelku dobře pomoci při systematickém snižování rizika ztrát kdekoli ve firmě.