Reporting a MIS

Proč investujete tolik úsilí k tomu, abyste všechno pečlivě zapsali do počítače?Na tak jednoduchou otázku byste nepochybně uměli odpovědět. Odpověď ale otevírá další obrovské téma. Jak všechny ty data zpracovat a přehledně prezentovat tak, aby se podle toho mohl kterýkoliv manažer smysluplně rozhodovat, případně aby podle toho mohl něco kontrolovat.

Systém Vision přináší úrovně prezentace dat. Každý pracovník musí sem tam kontrolovat sám sebe, dělat si přehledy o své práci, vyhledávat důležité informace. Pro tento účel je již samotné prostředí systému koncipované. Někteří pracovníci potřebují zpracované výsledky v podobě statických reportů. Pro tento účel systém obsahuje řadu hotových reportů a nástroj na jich libovolnou modifikaci. A konečně někteří pracovníci si potřebují modelovat určité situace, potřebují efektivně měnit parametry reportů, potřebují data analyzovat. Pro tento účel systém obsahuje pokročilý nástroj "Management reports", který vám splní i ty nejkomplikovanější potřeby na zpracování a reportování dat.

Mám zájem o prezentaci systému.
 

Podobné prostředí jako v MS Excel

Není snadné vysvětlit pojem "manažerské výstupy". Firmy často používají tabulkový kalkulátor (například MS Excel), na který jsou lidé zvyklí. Proto náš MIS umí data prezentovat v podobě tabulek s možnostmi a funkcemi známými z Excelu. Přímo v systému máte tabulku, která se vám na požádání naplní výsledky. Můžete ji editovat, ukládat, odesílat, tisknout nebo obnovovat zdrojová data, stejně jako v MS Excel. Za zmínku rozhodně stojí i možnost vkládat do tabulky tlačítka ke spouštění akcí v databázi, části aplikace nebo zobrazení detailního pohledu přímo z databáze. V tabulkách lze i psát vlastní programový kód s využitím všech tříd objektů použitých při programování systému. Několik dosavadních implementací dokázalo, jak skvělé to bylo rozhodnutí, protože se nám podařilo výrazně urychlit zpracování pravidelných reportů.