TPV, řízení výroby a kapacitní plánování výroby

Pro každého výrobního ředitele je systém řízení a plánování výroby klíčovou oblastí.

Proto této problematice věnujeme nesmírnou pozornost. Už téměř dvacet let systém řízení a plánování výroby rozvíjíme tak, aby byl skutečným nástrojem pro efektivní řízení těch procesů, které vás živí. Systém vám pomůže efektivně řídit oblasti TPV, kapacitní i materiálové plánování výroby, sledování výroby, odvádění operací i vyhodnocení výroby.

Sériová výroba

Sériová výroba

Práce s kusovníky – normovaná spotřeba materiálu, lidských zdrojů a vyčlenění strojů, přehlednost a logická návaznost výrobních operací, možnost začlenění kooperací a externích služeb, např. dopravy, řízení kvality, umisťování na skladech, paletové konto, sériová čísla/šarže, tvorba kalkulací a nabídek.
Zakázková výroba

Zakázková výroba

Alternativní kusovníky, automatické vyskladnění použitých materiálů a polotovarů, snadná změna rozpracované výroby, tvorba kalkulací, práce se zakázkami, využití práce s dokumenty – průvodky, výkresy, atd.