Specializované agendy

Vaše firma se od konkurenčních liší, přesto většinu procesů řídíte přinejmenším velmi podobně jako to dělají ostatní. Proto má smysl uvažovat o hotovém standardizovaném ERP systému. 

Nicméně, máte úplně všechno stejné? Víme, že ne. Víme, že se v každé společnosti najde pár věcí, které jsou pro danou firmu zcela unikátní. Často jsou to drobnosti, ale někdy je to řešení dost důležitých procesů. Některé firmy podnikají v oboru, kde je dokonce nutné využít specializovaného řešení určitých procesů, protože bez toho by žádný standard nebyl přínosem.

Máme vyzkoušené, že vyřešením takových specialit vám výrazně zvýšíme užitnou hodnotu systému anebo dokonce dáme celému systém očekávaný smysl. Tuto službu považujeme za hodně důležitou a je tím, čím se též lišíme od konkurence. Zajímá nás, jakou výslednou užitnou hodnotu vám informační systém přinese.

Mám zájem o prezentaci systému.
 

Nájemné a údržba nemovitostí

Nájemné a údržba nemovitostí

Produkt Vision32 – nájemné spojuje běžné ekonomické agendy firmy se speciální podrobnou evidencí hospodářských středisek, domů, bytů, garáží a nebytových prostor včetně pasportizací. Kromě obvyklé evidence kontaktů na samosprávy a SVJ umožňuje snadnou a přehlednou evidenci a sledování nákladů na jednotlivé objekty, plánování oprav a revizí. Nechybí ani evidence plateb, dluhů a dlužníků a souvisejících upomínek a penalizací. Aplikace stojí na standardní funkcionalitě systému Vision32 a evidence nájemného je integrována přímo do datového modelu primární databáze. Tak dostáváte jediný balík, který řeší kompletně vše od účetnictví, nájemného, fakturací, mezd a evidence majetku až po doplňující úlohy, jako je workflow, evidence písemností nebo evidence porad.

Půjčovna

Půjčovna

Pronajímáte stroje, vybavení staveb, sportovní vybavení nebo jiné nástroje? Máte ve firmě malou výdejnu nářadí, nebo jen půjčujete svým zaměstnancům mobily a notebooky? Toto vše je možné spravovat doplňkem Půjčovna. Jako všechny nadstavby systému i tento doplněk plně využívá obecného základu systému Vision32 od obecné funkcionality, řízení přístupových práv, návrháře sestav až po možnosti uživatelského přizpůsobení aplikace. Pracuje s evidencí sortimentu k půjčování. Automaticky vyhodnocuje disponibilní množství podle skutečného stavu zařazených předmětů a stavu vypůjčení. Sleduje stav položek po vrácení a v případě nutné opravy tuto položku označí za nedisponibilní. Poradí si i s postupným vracením předmětů, fakturací a opakovanou fakturací výpůjček, sledováním poškození nebo půjčováním celých souborů předmětů. Kromě běžných propojení na účetnictví, saldokonta, platby, sklady a majetek je aplikace napojena i na funkce workflow a tak umožňuje řídit interní proces půjčování hodnotných předmětů uvnitř společnosti.

Výroba oken

Výroba oken

Produkt Vision32 – Výroba oken je specializované řešení pro výrobce a prodejce plastových oken. Pomůže vám zvládnout proces realizace mnoha rozdílných zakázek, včasnou výrobu a distribuci k zákazníkovi. K tomu jsme vyvinuli propojení ERP systému Vision32 se specializovanými systémy pro návrhy a kalkulace plastových oken, jako je KLAES nebo ADULO. Základem je náš systém Vision32 pro zpracování ekonomických dat společnosti. Převodový můstek se stará o výměnu dat mezi ním a vašim systémem pro návrhy a kalkulace oken. Můžete se spolehnout na úplnou kompatibilitu a zbavit se dvojího vkládání dat do izolovaných systémů.