Mějte pod kontrolou veškeré procesy ve firmě

Máte promyšený každý proces, který ve vaší firmě běží? Umíte je všechny kontrolovat? Můžete zjistit, kde a u koho se něco zadrhlo?

Vědí všichni pracovníci jasně, za co odpovídají a za co odpovídají jejich kolegové? Mají všichni nástroj, jak předat dílčí úkol v rámci toku práce dalšímu pracovníkovi tak, aby to bylo jasné? Dozví se vaši pracovníci, že jim v rámci toku práce nějaký úkol přibyl? Systém Vision obsahuje funkce, jejichž pomocí lze workflow efektivně řídit a kontrolovat. Tento nástroj má takovou míru obecnosti, že pomocí něj můžete dokonce automatizovat některé činnosti. Nástroje jsou implementované napříč celým systémem a je jen na vás, kterou činnost budete tímto nástrojem řídit.

Mám zájem o prezentaci systému
 

Workflow kdekoliv v systému

Workflow kdekoliv v systému

Pokud workflow není součástí celého informačního systému, nemůže dobře fungovat. Proto jsme celou tuto funkci zobecnili a implementovali napříč celým systémem. Uživatel může řídit toky účetních nebo personálních dokladů, objednávek, zakázek, dokumentů ze spisové služby, technických dokumentů nebo nabídek. Princip je pro všechny kategorie dokumentů stejný, ale způsob použití se přirozeně liší. Je jen na uživateli, u které kategorie dokumentů potřebuje začít s kontrolou. Systém lze totiž implementovat postupně. To nejen výrazně snižuje nároky na personál, ale hlavně snižuje riziko neúspěchu.

Nástroje uživatelského přizpůsobení

Nástroje uživatelského přizpůsobení

Workflow je, velmi zjednodušeně, předávání dokumentu z jednoho pracovníka na jiného. Každý takový krok je provázen konkrétní aktivitou (třeba sestavení kalkulace nebo přezkoumání smlouvy). Ukončení každého kroku potvrzuje ten, kdo za provedení kroku odpovídá. Vision má nástroj, jímž můžete na konci každého takového kroku spustit libovolnou připravenou funkci. Například po schválení smlouvy nechat automaticky odeslat email všem lidem, kterých se to týká, zamknout dokument proti dalším změnám, zkontrolovat, jestli dokument obsahuje požadované náležitosti nebo informovat nadřízené, pokud někdo nesplnil svůj úkol.

Kontrola a zase kontrola

Kontrola a zase kontrola

Když přemýšlíte o workflow, určitě nevynecháte kontrolu. K tomu má systém Vision vhodné nástroje. S ním snadno zkontrolujete, kdo, co a kdy udělal, případně na kom právě úkol vázne. Funkce vám umožní dát procesům jasná pravidla a vymezit pravomoci a odpovědnosti. Jak jinak v tom udělat pořádek?

Workflow ve Visionu pomáhá stovkám uživatelů.

Prohlédnout reference


Přečtěte si více na našem Technickém blogu.