D.I. SEVEN, a.s.

2010 do 1 mil. Kč
Společnost D.I.SEVEN patří mezi největší bezpečnostní agentury na českém trhu. Zaměstnává přibližně 5000 lidí na desítkách míst v České republice, na Slovensku a v Polsku.

Na profesionální úrovni zajišťuje typické služby bezpečnostní agentury - zejména v oblastech fyzické ostrahy osob i objektů, dálkové ostrahy objektů pomocí pultu centrální ochrany PCO, recepčních a dalších specifických bezpečnostních služeb.

Rozsah implementace

Společnost D.I.SEVEN má desítky poboček po celé republice. IS byl implementován centrálně pro všechny pobočky a pro 4 daňové subjekty, které využívají společnou databázi pro sdílení některých agend.
Jednalo se o přechod ze stávajícího informačního systému, který již zákazníkovi svým rozsahem a podporou nedostačoval. Společnost dále využívala program TeamBridge a MS Excel.
Stávající používané agendy jednotlivých systémů byly sloučeny do jednoho informačního systému Vision32 a byly optimalizovány jednotlivé procesy.

Stěžejní oblasti

Proces náboru a propouštění zaměstnanců

  • Organizace náboru zaměstnanců na pobočkách
  • Předpis a evidence požadovaných dokumentů
  • Procesní řízení náboru a kontrola splnění požadavků.

Zpracování měsíčních dat

Hromadná evidence realizovaných služeb, která slouží jako podklad pro fakturaci, výpočet mezd a vyhodnocení zakázek.

Logistika

Skladová evidence, nákup.

Obchod a podpůrné procesy

Po odladění hlavních realizačních procesů byl implementován modul CRM, který umožňuje řídit obchodní proces formou tzv. "pipeline", vyhodnocovat aktivitu a úspěšnost obchodníků a předvídat objemy budoucích zakázek.
Dále bylo zavedeno elektronické řízení dokumentů s integrovanými schvalovacími postupy, které slouží především k evidenci a schvalování došlých faktur a evidenci obchodních smluv.  

Shrnutí

Společnost D.I.SEVEN získala spolehlivý a komplexní nástroj, který jí umožňuje plně se soustředit na kvalitu poskytovaných služeb bez nutnosti zabývat se neúměrně rozsáhlou a komplikovanou administrativou.
Svým zákazníkům může nabídnout spolehlivý servis, který se opírá o moderní informační systém.

www.diseven.cz

Hlavní přínosy projektu

  • Automatizace některých procesů
  • Sdílení dat v sesterských společnostech
  • Řízení obchodních procesů v CRM
  • Lepší evidence smluv a dokumentů

Cíle projektu

  • Společná databáze pro všechny sesterské společnosti
  • Sjednocení agend do jednoho systému
  • Optimalizace procesů ve firmě
Náš významný klient, společnost D.I.SEVEN, hledal spolehlivé řešení svých specifických oborových potřeb. Vybral si Vision ERP, řešení, které skutečně funguje.
Petr Carboch
Petr Carboch
RugIT s.r.o.

Implementované moduly

Do not fill in if you are a human being

Souhlasím se zpracováním údajů
 
 

Další reference z oboru