Jiřina Nováková, účetní

1996 do 50 tis. Kč
Jiřina Nováková využívá Vision ERP (původně účetní systém Oskar) od samého začátku svého podnikání, kdy začala působit jako externí účetní pro firmy. Ve své praxi vyzkoušela řadu účetních programů. Zůstává stále u Visionu a totéž doporučuje svým zákazníkům. Školí také další generaci účetních, samozřejmě ve Visionu.
Účetní kancelář si Jiřina Nováková zřídila v roce 1996, předtím pracovala ve funkci vedoucí účetní. Patří mezi velmi zručné účetní a je zaměřená na detail. Na Vision ERP oceňuje řadu funkcionalit, o kterých běžný uživatel často ani neví. Patří k těm klientům, kteří přinášejí vlastní myšlenky a nápady a jsou pro nás inspirací.

V účetní kanceláři se paní Nováková starala postupně o několik desítek zejména menších firem. Vision jí vyhovuje také z toho důvodu, že počítá s tím, že ho využívají i externí účetní s klienty, kteří si vystavují faktury sami a podle toho si také může navolit uskutečněné plnění.

Jaké výhody uvádí Jiřina Nováková, když srovnává Vsion ERP s konkurencí?
 • Přehledné zpracování přijatého plnění s oddělenou úvodní částí s předpisem DPH (možnost předem zvolit používané sazby).
 • Program rozlišuje, že sazna 0 % u DPH má různé varianty včetně "neplátce DPH" a "není předmětem DPH".
 • I po podání přiznání k DPH umožňuje v v účetní části opravit účet, analytiku.
 • Jako jediný umožňuje vytvořit interní (vnitřní účetní) doklad jako plnohodnotné přijaté nebo uskutečněné plnění v řadě pohledávek a závazků. TZN. lze vytvořit předpis závazku nebo pohledávky s jedním nebo více variabilními symboly, adresáty a výčtem DPH.
 • Peněžní deník je pouze ve formátu PDF. Veškeré zásahy a opravy jsou uskutečněny pouze v prvotních dokladech. J. Nováková je přesvědčena o tom, že žádný program by neměl umožňovat žádné zásahy a změny nekompetentní účetní přímo v peněžním deníku z důvodu možné neprůhlednosti účetnictví, ale řada z nich to umožňuje.
 • Počáteční stavy spolu se saldokontem lze zadat pouze do jednoho dokladu, nikdy proto nenastane situace, že se "rozjede saldo". 

Hlavní přínosy projektu

 • Přizpůsobení účetnictví pro externí spolupracovníky.
 • Přehledné zpracování přijatého plnění.
 • Peněžní deník ve formátu PDF - nikdo nepovolaný nemůže dělat změny.

Cíle projektu

 • Získat účetní program, který vyhovuje i externím účetním.
 • Věnovat se podvojnému účetnictví a nemuset se věnovat kontrolám formulářům. Moci se na program plně spolehnout.
Vision ERP má oproti jiným programům, se kterými jsem pracovala, řadu výhod. Je také přizpůsobený pro externí účetní, což nebývá pravidlem.
 
Jiřina Nováková
Jiřina Nováková
účetní kancelář, Liberec

Implementované moduly

Do not fill in if you are a human being

Souhlasím se zpracováním údajů
 
 

Další reference z oboru