MOIRA CZ, a.s.

Hlavním druhem činnosti společnosti je vývoj a výroba funkčních vláken, funkčního ošacení a doplňků:
  • patentované vlákno Moira TG 900
  • vývoj a design materiálů pro funkční prádlo do různých klimatických podmínek
  • vývoj,design a výroba ponožek pro speciální účely
  • střihový design
  • design a výroba doplňků: šály, čepice, šátky a čepice, rukavice

Více informací na www.moira.cz
"Vision je silný nástroj a velmi oceňuji jeho poměr cena x výkon."Ing. Zdeněk Kolář, finanční ředitel
MOIRA CZ, a.s.
MOIRA CZ, a.s.

počet zaměstnanců: 100+

rok implementace: 2003 počet uživatelů: 50

Implementované řešení

Rozsah implementace

Společnost Moira používá náš systém od roku 2003. Řídí s ním vlastní výrobu, obchod a podpůrné procesy. Všechny činnosti, administrativou počínaje a výrobou konče, jsou centralizovány na jednom místě. Prodej výrobků je realizován prostřednictvím vlastních kamenných prodejen, e-shopu a obchodních partnerů. Chod společnosti obstarává několik desítek zaměstnanců, uživatelů ERP Vision.

Obchod

Pro obchodní činnost jsou využívány např. funkce cenového systému, online propojení kamenných prodejen s centrálou, prodejní pokladny a další. Jednotlivé prodeje na prodejnách jsou ihned online zaznamenány do centrální databáze a manažeři tak mají okamžitý přehled o stavu prodeje nebo třeba o stavech zásob na jednotlivých prodejnách. V poslední době intenzivně se rozvíjející e-shop je úzce propojen s informačním systémem a prodej přes tuto platformu je tak vysoce automatizovaný.

Výroba

V informačním systému jsou definovány normy a technologické postupy pro jednotlivé výrobky formou kusovníků. Kusovníky obsahují jak výčet materiálu, tak technologický postup resp. předepsané operace. Ve výrobě se potom sledují reálná spotřeba materiálu a reálné časy potřebné pro výrobu. Plán a skutečnost lze následně snadno porovnat. Výsledkem je efektivní výroba, z manažerského pohledu s jasnými a přesnými ekonomickými ukazateli.

Automatizované funkce

Zde uvádíme některé z implementovaných funkcí, které usnadňují a automatizují činnost uživatelů: 
 
Matice - slouží pro hromadnou správu výrobků, které jsou typově/modelově stejné, ale mají více variant např. ve smyslu velikostí a barev.
 
Výrobní terminál - odvádění operací dle čárových kódů, automatické odepisování materiálu, automatické odvádění výrobků.
 
Prodejní pokladna - prodej dle čárových kódů s online propojením na centrální databázi
 
Eshop konektor - propojení s e-shopem, správa katalogu výrobků v IS Vision, automatické zpracování přijatých objednávek, a další.
 
Datový terminál - mobilní čtečka čárových kódů, v tomto případě v offline režimu. Slouží zejména pro zpracování inventur pomocí čárových kódů.

Shrnutí

Fandíme českým firmám, které musí každodenně bojovat proti tvrdé zahraniční konkurenci, proti globálním značkám, a obdivujeme je.
V oblasti funkčního prádla resp. v oděvnictví vůbec je tento konkurenční boj velice obtížný.
Jsme rádi, že můžeme v tomto boji přispět ve formě kvalitního ERP systému, který umožňuje efektivně řídit procesy a poskytovat dostatek informací pro manažerská rozhodnutí.